Järvenpää Plus est. 1988

Ostolaskujen avoimuudella parempaa demokratiaa

Ostolaskujen avoimuudella parempaa demokratiaa

Avoin hallinto on vuoropuhelun ja demokratian vahvistaja yhteiskunnassa. Ostolaskujen avaaminen on tähän yksi keino. Järvenpää Plus valtuustoryhmä teki vuoden ensimmäisessä kaupunginvaltuustossa aloitteen Järvenpään kaupungin ostolaskudatan avaamisesta kaikkien...

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen

Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta elinympäristöstä, hyvästä arjesta, turvallisista ihmissuhteista ja turvallisuuden tunteesta. Nämä eivät toteudu itsestään vaan vaativat toteutuakseen aktiivisia toimia. Tähän työhön meitä velvoittavat niin lapsen...

Kaupunki lasten hyvinvoinnin edistäjänä

Kaupunki lasten hyvinvoinnin edistäjänä

Lasten hyvän kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan koko kaupunki. Järvenpäässä on viimeisten vuosien aikana jouduttu purkamaan useita kouluja ja varhaiskasvatuksen yksiköitä. Samalla olemme kasvattaneet yksikkökokoja. Järvenpäässä, jossa vahvasti kannatetaan...