Järvenpää Plus est. 1988

Kaupunki lasten hyvinvoinnin edistäjänä

Kaupunki lasten hyvinvoinnin edistäjänä

Lasten hyvän kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan koko kaupunki. Järvenpäässä on viimeisten vuosien aikana jouduttu purkamaan useita kouluja ja varhaiskasvatuksen yksiköitä. Samalla olemme kasvattaneet yksikkökokoja. Järvenpäässä, jossa vahvasti kannatetaan...