Järvenpää Plus est. 1988

Valtuustotyö

Järvenpää Plus toimii Järvenpään valtuustossa viiden edustajan voimin. Edistämme yhdistyksellemme tärkeitä arvoja; avoimuus, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus.

Äänestämme ja ajamme seuraavia asioita:

  • Hallinnon avoimuus. Myös konserniyhtiöiden avoimuutta tulee lisätä
  • Suora demokratia, esim. asukasraadit ja osallistuva budjetointi
  • Hyvinvointierojen kaventaminen
  • Koulujen ja päiväkotien henkilöstöresurssien ja lasten tarvitseman tuen riittävyys
  • Viihtyisä oppimisympäristö ja koulurauha
  • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, vireä yhdistystoiminta ja yhdenvertainen urheilulajien kohtelu
  • Esteettömyys