Järvenpää Plus est. 1988

Hallitus- ja lautakuntatyö

Järvenpää Plussalla on ollut hallituspaikka Järvenpään kaupunginhallituksessa koko olemassaolonsa ajan.

Lisäksi valtuutettumme toimivat jokaisessa lautakunnassa; opetus- ja kasvatuslautakunnassa, kaupunkikehityslautakunnassahyvinvointilautakunnassa sekä tarkastuslautakunnassa. Valtuutettumme ovat sitoutuneet edistämään yhteisiä tavoitteitamme kaikille tasoilla.

Opetuksen ja kasvatuksen lautakunnassa edistämme pienempiä ryhmäkokoja, lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tuen parannuksia ja lapsivaikutusten arviointia kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa.

Hyvinvointilautakunnassa edistämme kattavaa palveluverkkoa kaikille kuntalaisille, avoimia harrastusmahdollisuuksia niin taiteen kuin urheilunkin saralla ja vireän yhdistystoiminnan mahdollisuuksia.

Kaupunkikehityslautakunnassa liputamme kasvun ja kehityksen sekä tiiviin kaupunkikeskustan puolesta, huomioiden kaikessa kaupunkilaisten viihtyvyys mm. viheralueet säilyttämällä.