Järvenpää Plus est. 1988

Ostolaskujen avoimuudella parempaa demokratiaa

kirjoittanut | helmi 2, 2023 | Ajankohtaista

Avoin hallinto on vuoropuhelun ja demokratian vahvistaja yhteiskunnassa. Ostolaskujen avaaminen on tähän yksi keino.

Järvenpää Plus valtuustoryhmä teki vuoden ensimmäisessä kaupunginvaltuustossa aloitteen Järvenpään kaupungin ostolaskudatan avaamisesta kaikkien kuntalaisten nähtäville. Aloitteen allekirjoitti 42 valtuutettua, joten kaupungin päättäjillä on vahva tahto vahvistaa kaupungin avoimuutta myös tällä sektorilla.

Kaupungin ostolaskut ovat julkista tietoa, mutta tietoa on joutunut aiemmin pyytämään erikseen. Ostolaskudatan avoimuudella jokainen kuntalainen pääsisi katsomaan millaisiin palveluihin, urakoihin ja tuotteisiin kaupunki on käyttänyt rahaa vuoden aikana. Ostolaskudatasta käy myös ilmi, keneltä hankinnat on tehty ja paljonko niistä on maksettu. Avaamalla kaupungin ostolaskut Kuntaliiton mallin mukaisesti pystyttäisiin myös tarkastelemaan esimerkiksi sitä, kuinka paljon Järvenpään kaupunki on tehnyt hankintoja järvenpääläisiltä yrityksiltä.

Ostolaskudatan avoimuus siis tukee kaupungin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupungin tekemistä hankinnoista sekä samanaikaisesti tukee kaupungin kustannustietoista toimintatapaa.

Toistakymmentä kuntaa on avannut ostolaskutietonsa avoimena datana. Toivottavasti Järvenpää pian liittyy tähän joukkoon ja pääsemme jälleen yhden askeleen verran edistämään kaupunkina avointa hallintoa sekä kaupungin ja kuntalaisten vuoropuhelua sekä demokratiaa.