Järvenpää Plus est. 1988

Kaupunki lasten hyvinvoinnin edistäjänä

kirjoittanut | helmi 2, 2022 | Ajankohtaista

Lasten hyvän kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan koko kaupunki.

Järvenpäässä on viimeisten vuosien aikana jouduttu purkamaan useita kouluja ja varhaiskasvatuksen yksiköitä. Samalla olemme kasvattaneet yksikkökokoja. Järvenpäässä, jossa vahvasti kannatetaan inkluusiota, on säästöpaineiden vuoksi vähennetty resurssiopettajia ja koulunkäynnin avustajia. Järvenpääläisten lasten saamaa oppimisen tuntimäärää on leikattu. Leikattu on myös perusopetuksen opetusmateriaaleista ja tukiopetustunneista. 

Järvenpäässä luokkien tavoiteltu ryhmäkoko 25 on lähialueiden lapsiin verrattuna suurin. Tuusulassa ja Keravalla luokkien tavoiteltu ryhmäkoko on 22. 

Järvenpääläisiltä päiväkoti-ikäisiltä lapsilta on leikattu varhaiskasvatuksen avustajista ja varhaiskasvatuksen erityisryhmistä.

Valtuuston päättämien säästötavoitteiden vuoksi matalan kynnyksen apu lapsiperheille on kaventunut.

Minkä taloudellisen ja inhimillisen hinnan olemme valmiita maksamaan, jos peruspalvelut pettävät elämän alkumetreillä?

Järvenpää Plus, Vihreät, Kristillisdemokraatit ja Vasemmistoliitto tekivät vuoden 2021 viimeisessä valtuustossa valtuustoaloitteen Järvenpään oman lapsistrategian valmistelun käynnistämisestä. Aloitteen taustalla on huoli pandemian aiheuttamasta lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin heikentymisestä ja Järvenpään vaikeasta taloustilanteesta johtuvien säästötoimenpiteiden vaikutuksista järvenpääläisiin lapsiin, nuoriin ja perheisiin. 

Järvenpään lapsistrategia ohjaa kaikkia kaupungin toimialoja tunnistamaan nykytilan sekä tunnustamaan päätöstensä vaikutukset lapsiin. Vuosittain vahvistettavalla toimeenpanosuunnitelmalla ryhdytään tietoon pohjautuen toimiin lasten ja perheiden hyvinvointia tukien.

Tunnistamalla ja tunnustamalla lasten hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kulmakivet sektorirajat ylittävästi, pääsemme konkreettisesti vahvistamaan sitä todellista lapsimyönteistä, hyvinvoivaa ja turvallista Järvenpäätä, josta me kaikki niin kovasti tahdomme pitää kiinni.

Lasten hyvän kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan oikeasti koko kaupunki.

 Erika Turunen

kaupunginvaltuutettu, opetuksen ja kasvatuksen lautakunnan jäsen, Järvenpää Plus