Ostolaskujen avoimuudella parempaa demokratiaa

Ostolaskujen avoimuudella parempaa demokratiaa

Avoin hallinto on vuoropuhelun ja demokratian vahvistaja yhteiskunnassa. Ostolaskujen avaaminen on tähän yksi keino. Järvenpää Plus valtuustoryhmä teki vuoden ensimmäisessä kaupunginvaltuustossa aloitteen Järvenpään kaupungin ostolaskudatan avaamisesta kaikkien...
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen

Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta elinympäristöstä, hyvästä arjesta, turvallisista ihmissuhteista ja turvallisuuden tunteesta. Nämä eivät toteudu itsestään vaan vaativat toteutuakseen aktiivisia toimia. Tähän työhön meitä velvoittavat niin lapsen...
Kaupunkiaktivismi

Kaupunkiaktivismi

Kaupunki on asukkaidensa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus olla osa kotikaupunkiamme, osallistua ja vaikuttaa. Palveluiden, viranhaltijoiden ja päättäjien tulee olla helposti kaikkien saavutettavissa. Plussan jäsenet ovat aktiivisia kuntalaisia ja monessa mukana....
Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyö

Järvenpää Plussalla on edustajat Keusoten hyvinvointialueella sekä kirkkovaltuustossa. Teemme vaikuttamistyötä myös yli kuntarajojen. Sitoutumattomien ryhmien ylikunnallinen yhteistyö on tiivistä erityisesti hyvinvointialuetyössä.Keusoten sitoutumattomien...