Järvenpää Plus est. 1988

Työmme tuloksia

Järvenpää Plus rakentaa hyvää Järvenpäätä niin hallinnon kuin käytännönkin tasolla. Lue lisää mitä teemme ja tule mukaan! 

Valtuustotyö 

Järvenpää Plus toimii Järvenpään valtuustossa viiden edustajan voimin. Edistämme yhdistyksellemme tärkeitä arvoja; avoimuus, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus.

Äänestämme ja ajamme seuraavia asioita:

  • Hallinnon avoimuus. Myös konserniyhtiöiden avoimuutta tulee lisätä
  • Suora demokratia, esim. asukasraadit ja osallistuva budjetointi
  • Hyvinvointierojen kaventaminen
  • Koulujen ja päiväkotien henkilöstöresurssien ja lasten tarvitseman tuen riittävyys
  • Viihtyisä oppimisympäristö ja koulurauha
  • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, vireä yhdistystoiminta ja yhdenvertainen urheilulajien kohtelu
  • Esteettömyys

Hallitus ja lautakuntatyö

Järvenpää Plussalla on ollut hallituspaikka Järvenpään kaupunginhallituksessa koko olemassaolonsa ajan. Lisäksi valtuutettumme toimivat jokaisessa lautakunnassa; opetus- ja kasvatuslautakunnassa, kaupunkikehityslautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa sekä tarkastuslautakunnassa. Valtuutettumme ovat sitoutuneet edistämään yhteisiä tavoitteitamme kaikille tasoilla.

Opetuksen ja kasvatuksen lautakunnassa edistämme pienempiä ryhmäkokoja, lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tuen parannuksia ja lapsivaikutusten arviointia kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa.

Hyvinvointilautakunnassa edistämme kattavaa palveluverkkoa kaikille kuntalaisille, avoimia harrastusmahdollisuuksia niin taiteen kuin urheilunkin saralla ja vireän yhdistystoiminnan mahdollisuuksia.

Kaupunkikehityslautakunnassa liputamme kasvun ja kehityksen sekä tiiviin kaupunkikeskustan puolesta, huomioiden kaikessa kaupunkilaisten viihtyvyys mm. viheralueet säilyttämällä.

Muu vaikuttamistyö

Järvenpää Plussalla on edustajat Keusoten hyvinvointialueella sekä kirkkovaltuustossa.

Teemme vaikuttamistyötä myös yli kuntarajojen. Sitoutumattomien ryhmien ylikunnallinen yhteistyö on tiivistä erityisesti hyvinvointialuetyössä.
Keusoten sitoutumattomien valtuustoryhmään kuuluvat Järvenpää Plussan, Tuusulan puolesta ja Mäntsälän puolesta ryhmien edustajat.

Järvenpää Plus on Suomen Sitoutumattomat ry:n ja Uudenmaan Sitoutumattomat – De Obundna i Nyland ry:n jäsen.

Kaupunkiaktivismi

Kaupunki on asukkaidensa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus olla osa kotikaupunkiamme, osallistua ja vaikuttaa. Palveluiden, viranhaltijoiden ja päättäjien tulee olla helposti kaikkien saavutettavissa.

Plussan jäsenet ovat aktiivisia kuntalaisia ja monessa mukana. Kannustamme muitakin kuntalaisia mukaan rakentamaan kaikille hyvää Järvenpäätä. Osallistumme aktiivisesti muiden toimijoiden kanssa yhdessä erilaisiin tempauksiin, mm. vieraslajitalkoisiin, siivous- ja haravointitalkoisiin, suojatiepäivystykseen ja erilaisiin virkistystapahtumiin kaiken ikäisille kuntalaisille.

Tapaamme kuntalaisia ja haluamme kuulla, miten voisimme yhdessä niin hallinnon kuin käytännönkin tasolla kehittää Järvenpäätä. Rakennamme konkreettisesti parempaa Järvenpäätä pieni teko kerrallaan.

Järjestämme yhteisiä tapahtumia kuunnellen herkällä korvalla kuntalaisia. Perinteiksi ovat muodostuneet kaikille kuntalaisille avoin elokuun Minigolf-turnaus Tervanokassa, jäsenillat ja pikkujoulut.