Valtuustokuulumisia 15.11.2021: Järvenpää tarvitsee lapsistrategian

16.11.2021

Järvenpää Plus: Järvenpää tarvitsee lapsistrategian

Marraskuun 15. päivän valtuustossa päätettiin opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2022-2031.

Järvenpää Plus kannatti esitettyä palveluverkkosuunnitelmaa. Valtuutettumme Erika Turunen aloitti puheenvuoronsa muistuttamalla, että päätämme opetuksen ja kasvatuksen palveluverkosta juuri sopivasti lapsen oikeuksien viikon alussa. Suora lainaus Erikan ryhmäpuheenvuorosta. 

”Me emme järjestä varhaiskasvatusta ja opetusta siksi, että se on pakko tai siksi että voisimme kehittää organisaatiossa mahdollisimman halpoja ja kustannus- ja tilatehokkaita prosesseja. Me järjestämme kasvatusta ja opetusta siksi että lapsemme voisivat hyvin tässä ja nyt, oppisivat ja kasvaisivat mahdollisimman hyvinvoiviksi ja osaaviksi pärjätäkseen elämässään ja tulevaisuuden työelämässä. Lasten edun tulee toteutua niin hyvinä kuin huonoinakin talousvuosina.”’

 

Plussalaiset näkevät, ettei lapsivaikutusten arviointi ole palveluverkkoa valmisteltaessa ollut riittävää. Kestäviä lapsia koskevia päätöksiä tehdään vain riittävällä lapsivaikutusten arvioinnilla ja seurannalla. Lasten edun varmistamiseksi, tarvitsemme Järvenpäähän koko kaupungin toimintaa ohjaavan lapsistrategian. Lapsistrategian käyttöönotto Järvenpäässä on tämän valtuustokauden tavoitteemme.

 

Valtuusto päätti myös talousarviosta ensi vuodelle ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025. Valtuustoryhmän puheenjohtajamme Jenni Marttinen kiitti puheenvuorossaan valtuustoa siitä, että valtuusto on rohkeasti tarttunut sisäilmaongelmiin. Aina kun kauhistellaan kaupungin korkeaa lainamäärää per asukas, on hyvä tiedostaa, että se on hinta siitä että meillä on sisäilmaltaan terveelliset ja turvalliset tilat lapsille ja henkilöstölle. Plussan ryhmäpuheenvuorossa ruodittiin myös kaupungin kasvua, nuorten hyvinvointia/pahoinvointia, pitkäaikaistyöttömyyttä, kaupungin omistamien tilojen käyttöä ja henkilöstön työhyvinvointia.

 

Arvokeskustelua käytiin etenkin opetuksen ja kasvatuksen sopeuttamistoimenpiteistä. Vihreä valtuustoryhmä esitti sopeuttamistoimenpiteiden poistamista taloussuunnitelmasta vuosilta 2024 ja 2025. Järvenpää Plus-ryhmä kannatti vihreiden esitystä. Kaihtamatta vastuuta talouden tasapainottamisesta haluamme muistuttaa, että talouden sopeuttamisessa on muitakin vaihtoehtoja kuin toistuvat lapsiin ja nuoriin kohdistuvat leikkaustoimenpiteet. Muutosesitys ei saanut riittävää kannatusta ja talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti.