Valtuustokuulumisia 11.10.2021

16.11.2021

Lokakuun valtuustossa puhuimme taloudesta, sote-palveluista ja kaupungin kasvusta ja kehityksestä

Lokakuun valtuuston esityslista ei pituudellaan loistanut. Osavuosiraportti johdatteli valtuustoa talouskysymyksiin suunnatessa kohti marraskuun budjettivaltuustoa. Järvenpää Plus-valtuustoryhmä toi puheenvuorossaan esille huomioita "osarista". Talousluvuissa iloinen yllätys on se, että verotulot toteutuvat 
4,7 M€:a ennakoitua parempina. Ennakoitua paremmin on tehty tulosta myös kaupungin maan- ja käyttöomaisuuden myynnissä. Näistä positiivisista signaaleista huolimatta tilikauden tulos jää 9,4 M€:a alijäämäiseksi. Huonompi juttu, sillä toteutuessaan näin kaupungin tase painuu miljoona euroa alijäämäiseksi.  

Suurin syy toistuviin talousarvion menoylityksiin löytyy Keusotesta. Tämä ei ole yllättävää, mutta kovin turhauttavaa. Turhauttavaa sikäli, että Keusote on perustettu, jotta sote-palvelut voitaisiin tuottaa tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti. Kaupunkilaisilta tulee jatkuvasti palautetta, josta voi päätellä ettei näin tapahdu. Kuljemme kohti tammikuun hyvinvointialuevaaleja ja tämän sekä tulevan vuoden Keusoteen kuluvan rahan määrä määrittelee pysyvästi sen, mitä kaupungille jää rahaa peruspalveluiden (kuten opetuksen ja kasvatuksen) rahoittamiseen hyvinvointialueisiin siirryttyä. Mitä enemmän kuluu sote-palveluihin, sitä vähemmän jää kaupungille. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa päättäjinä toivomme, että Keusote kuluttaisi mahdollisimman vähän rahaa tulevana vuonna. Samalla kuitenkin pidämme tärkeänä, että kaupunkilaiset vauvasta vaariin saavat laadukkaat ja oikea-aikaiset sotepalvelut. Puheenvuorossa korostimme jälleen ennaltaehkäisyn ja matalan kynnyksen palveluiden tärkeyttä. Ne ovat paitsi inhimillisessä, mutta myös taloudellisessa mielessä merkittäviä.

Osavuosiraportin yhteydessä oli listaus liikkumavaralistauksen toimenpiteiden toteutumisesta (liikkumavaralistaus=leikkaustoimenpiteet). Näistä päätettiin edellisellä valtuustokaudella. Nyt olisi tärkeää kuulla, millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on ollut kaupunkilaisten elämässä. Tätä kyseltiin myös muista valtuustoryhmistä. 

Vaikka talousluvut eivät anna aihetta hurraa-huutoihin, on tärkeää nähdä positiiviset signaalit ja myös se missä on onnistuttu. Vaikeimmista korona-ajoista toivutaan ja se näkyy talouselämän elpymisenä ja työttömyyden laskuna. Osavuosiraportissa kerrotaan, että yritysten investointihalukkuus Järvenpäähän on pysynyt koko korona-ajan vahvana. Me olemme muuttovoittoinen, kasvava ja kehittyvä kaupunki. Suomessa syntyvyys laskee huolestuttavasti, mutta meillä näkyy ennusteissa nousua lasten määrässä. Se asettaa haasteita palveluille, mutta on ehdottomasti positiivinen ongelma verrattuna niihin lukuisiin kuntiin joissa lasten määrä laskee. 

Mittavista haasteista huolimatta näkymät eivät ole synkkää synkempiä, vaan valoa kajastelee jossain tunnelin päässä. Seuraavassa eli 15.11.2021 valtuustossa päätetään vuoden 2022 talousarviosta ja veroprosenteista.