Valtuustokuulumisia 6.9.2021

15.9.2021


Rutto vai kolera? Kysyimme toisiltamme valtuuston kokouksen päätteeksi. Joskus kun vaihtoehdot ovat huonoja, vähemmän huono vaihtoehtokin voi tuntua pieneltä voitolta.

Valtuusto kävi kokouksessaan 6.9.2021 lähetekeskustelua ja teki päätöksen talousohjelman 2022-2025 kehyksestä. Näiden pohjalta viranhaltijat valmistelevat esityksen marraskuun valtuustoa varten.

Me plussalaiset pidimme kaupunginhallituksen esitystä 15 M€:n lisäsopeutuksineen mahdottomana toteuttaa palveluiden merkittävästi heikentymättä. Leijonan osa sopeuttamistoimista osuu opetukseen ja kasvatukseen eli järvenpääläisiin lapsiin ja nuoriin. Sopeutustoimina olemme jo nyt kasvattaneet ryhmäkokoja, vähentäneet tukiopetustunneista, resurssiopettajista, koulunkäynninohjaajista ja varhaiskasvatuksen avustajista. Mitään ”löysää” ei opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ole, josta voisi kivuttomasti leikata. Järvenpää Plus valtuustoryhmä kannatti yksimielisesti SDP:n muutosesitystä, jossa poistettiin kaupunginhallituksen 9 M€:n lisäsopeutus talousohjelmakehyksestä. Muutosesitys voitti kaupunginhallituksen pohjaesityksen. Edelleen talousohjelmaan jäi 6 M€:n lisäsopeutus vuosille 2024 ja 2025.

Olemme Plussassa käyneet jäsenistön kanssa keskustelua taloudesta. Meille toistuvat lapsiin kohdistuvat leikkaukset näyttäytyvät sietämättöminä. Suhtaudumme vakavuudella ja vastuullisesti taloustilanteeseen, mutta meistä taloutta ei voi tasapainottaa yksinomaan leikkauksilla. Tarvitaan myös tulonlisäyksiä ja siksi teimme valtuustossa muutosesityksen, jossa pyydettiin virkahenkilöitä ottamaan talousohjelmaa laatiessaan huomioon kaikki mahdolliset tulonlisäyskeinot (veronkorotus, panostaminen yrittäjyyteen, kiinteistöjen myynti, toiminnoista luopuminen ja investointien karsiminen). Muutosesitys ei valitettavasti saanut riittävästi kannatusta.

Rutto vai kolera, 15 M€ vai 6 M€ sopeutustoimia? Jälkimmäisen kanssa on helpompi elää. Toisaalta jos Plussan muutosesitys olisi mennyt läpi, summa olisi saattanut pudota 3 M€:on. Talouskeskustelu jatkuu syksyn ja talousohjelmasta päätetään marraskuun valtuustosta. Me plussalaiset jatkamme keskustelua omalta osaltamme plussalaisella linjalla!