Yhteistyöllä rakentaen ja asiallisella käytöksellä kohti vaaleja

12.4.2021

Järvenpää Plussan valtuutetut ja ehdokkaat ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin. Syrjintää tai valta-aseman väärinkäyttöä ei hyväksytä.

Valtuutetun tehtävien hoitamiseen liittyvät eettiset ja moraaliset arvot ovat puhuttaneet järvenpääläisiä sen jälkeen, kun kahden valtuuston jäsenen käytös kaupungin työntekijöitä kohtaan on kyseenalaistettu.

Järvenpää Plus -ryhmä ei hyväksy minkäänlaista syrjintää henkilön iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kielen, terveydentilan, vammaisuuden, uskonnon, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Emme hyväksy myöskään poliitikkojen epäasiallista käytöstä tai valta-aseman väärinkäyttöä kaupungin työntekijöitä kohtaan. Yllä mainitut kohdat ovat osa Järvenpää Plussan eettisiä ohjeita. Kaikki Järvenpää Plussan valtuutetut ja kuntavaaliehdokkaat ovat näihin sitoutuneet.

Järvenpää ansaitsee valtuuston, jonka jäsenet keskittyvät lisäämään kaupunkilaisten hyvinvointia kehittämällä kaupungin palveluita ja toimintaa. Asiallinen käytös, rakentava keskustelukulttuuri ja yhteistyö ovat valtuutettujen työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Rikkomisella, vastakkain asettelulla tai ruotuun laittamisella ei menestyvää ja hyvinvoivaa Järvenpäätä rakenneta.