Vaaliohjelma

16.2.2021

Järvenpään kasvu kulminoituu kolmeen teemaan: tiivistyvät asemanseudut kasvava keskusta veturinaan, viihtyisät pientaloalueet sekä lähietäisyydeltä tavoitettavissa olevat metsäiset luontoalueet.

Järvenpään ja hyvän kotikaupungin tulee tarjota niin nykyisille kuin uusillekin asukkaille monipuolisia asuinratkaisuja. Tarvitaan erikopkoisia asuntoja: kerrostaloja, pientaloja ja omakotitaloja.

Järvenpään tulee kehittyä vahvistamalla omaa identiteettiään ja kunnioittam alla historiaa. Voimakkaasti kehittyvässä kaupungissa on tärkeää muistaa juurensa ja historiansa, sekä kunnioittaa niitä kehityksen keskellä.

Tutustu Plussan vaaliohjelmaan.

Liitteet

  • Plussa lehti 2021-1.jpg (1.4 MB)
    Lue lisää kaupungin kehittymisestä ja plussalaisten ajatuksista Plussa-lehdestä