Sari Holi, suunnittelupäällikkö, kauppatiet. kand. (BA)

Rohkeasti Plussalle

Olen 46-vuotias kansantaloustiedettä pääaineena opiskellut kauppatieteiden kandidaatti, kuluvan kauden varavaltuutettu, sekä kaupunkikehityslautakunnan jäsen. Työskentelen kansainvälisiin suhteisiin ja kauppaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Olen myös äiti, joka on tärkein syy siihen, miksi haluan olla kehittämässä kotikaupunkiamme Järvenpäätä.

Kuluvalta kaudelta saamani kokemus kaupunkikehityslautakunnasta on antanut näköalapaikan järvenpääläiseen päätöksentekoon, vaikuttamiseen ja yhteistyön välttämättömyyteen. Päätöksemme näkyvät vahvasti muuttuvassa kaupunkikuvassa niin uusina kaupunginosina kuin kaupungin vahvana kasvuna. Järvenpään keskustan elävöittäminen alkaa vihdoin päästä käyntiin, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Kuntatasoisiin päätöksiin ei poliittinen peli mielestäni kuulu ja siksi yhdistyspohjainen sitoutumaton Järvenpää Plus on oikea valinta.

Tavoitteeni:

  1. Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus Järvenpään vetovoimatekijöiksi.
  2. Yritysten toimintaedellytykset pidettävä houkuttelevina
  3. Joukkoliikenne toimivaksi sekä kaupungin sisällä että pääkaupunkiseudulle
  4. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen harrastustoiminnan avulla: tavoitteeksi edulliset ja ilmaiset harrastukset osaksi alakoulujen kerhotoimintaa ja jokaiselle lapselle oma harrastus

Päättäjänä olen asiakeskeinen ja yhteistyökykyinen, mutta tarvittaessa puutun yksityiskohtiin. Keskustelemalla, kuuntelemalla ja yhteistyöllä pääsemme pitkälle, myös Järvenpäässä.

Voit tutustua tarkemmin ajatuksiini Facebook-sivuillani tai olla minuun suoraan yhteydessä sähköpostitse: sariholi@gmail.com