300 Satu Tuominen, MBA, Myynti- ja markkinointipäällikkö

Avoimuus, luotettavuus ja oikeudenmukaisuus päätöksenteossa 

 

Kaikessa päätöksenteossa yksi tärkeimmistä arvovalinnoista on avoimuus. Jokaisella on yhtäläinen oikeus tulla kuulluksi. Kuulluksi tuleminen on sitä, että nykyisessä kansalaisyhteiskunnassa jokaisen ääni ja mielipide on yhtä arvokas. Päätöksentekijöiden pitää ymmärtää monipuolisesti asioiden taustoja sekä vaikutuksia, ja punnita niitä harkiten ennen lopullisia ratkaisuja. 

Yhtä tärkeä arvovalinta on luotettavuus. Päätökset tulee tehdä tasapuolisesti ja niiden talousvaikutus ymmärtäen. Laskelmien tulee olla kattavia ja luotettavia.

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen voi luottaa päätösten johtuvan siitä, että taustalla on kunnan ja kuntalaisten etu. Vaikka joskus päätöksenteko jouduttaisiin tekemään salassa tai poissa julkisuudesta.

Nämä ovat olleet asioita, joita olen aina pyrkinyt pitämään johtotähtenä, sekä korostamaan ja tuomaan esille poliittisia päätöksiä tehtäessä. 

 

Aktiivinen sekä kantaa ottava päättäjä ja valtuutettu

Olen ollut mukana politiikassa vuodesta 2004 lähtien. Aluksi Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä, seuraavilla kausilla Sivistyslautakunnan puheenjohtajana, Ikääntyneitten ja toimintarajoitteisten lautakunnan puheenjohtajana, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajana sekä Valtuutettuna.

Valtuustossa olen ottanut aktiivisesti kantaa asioihin ja käynyt vuoropuhelua jatkuvasti myös sosiaalisessa mediassa. Lautakunnissa olen puheenjohtajan ominaisuudessa antanut tilaa mielipiteille ja pyrkinyt korostamaan yhteisiä  linjauksia, jotta lautakunnan toiminta palvelisi mahdollisimman hyvin asukkaiden etua sekä antaisi virkamiehille hyviä ohjeistuksia asioiden valmisteluun.

Perhe, työ ja vapaa-aika

Kotioloissa olen vaimo, fudisäiti, kilpaurheilijaksi pyrkivän tukija ja sparraaja, musiikin harrastajan mesenaatti. Lapseni käyvät ala- ja yläkoulua. Myös vanhempani asuvat Järvenpäässä, johon muutimme vuonna 1974. Perheeseemme kuuluu myös pikkuinen Milo-koira.

Työskentelen yksityisyrityksessä Vantaalla. Erityisosaamistani on liiketoiminnan kehittäminen, sisältömarkkinointi ja asiakasymmärrykseen perustuva myynnin ohjaus.

Vapaaehtoistyöntekijä ja ikäihmisten liikuttaja

Vapaa-aikanani ohjaan joogaa ja teen vapaaehtoistyötä ennaltaehkäisevän liikunnan tiimoilta Myllytien työ- ja toimintakeskuksessa. Kun aikaa liikenee, isken sukset jalkaan ja lähden ladulle. Kesäisin rentouttavinta on lukeminen ja puutarhassa puuhastelu.

Minulle tärkeää

Hyvät ja toimivat peruspalvelut, sukupolvien kohtaaminen, lapset, nuoret, lapsiperheet, ikääntyvä väestö

Kaikkien asukkaiden tulisi kokea olevansa tärkeä osa yhteisöä. Valinnoissa ja päätöksenteossa pitäisi näkyä, että yhteisö kuuntelee ja kantaa huolta myös pienimmistä sekä heikoimmista jäsenistään. Samalla luoda sekä varmistaa  turvallinen kasvu- ja elinympäristö kaikille. 

Nykyaikainen päätöksenteko on osallistavaa vuoropuhelua.

Elinvoimaisuus, yritys- ja vapaaehtoistoiminnan edellytykset

Kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee kaikkia jäseniään. Toimimaan aktiivisesti tai käyttämään tuotteita ja palveluja, joita muut toimijat tarjoavat. 

Lähipalvelut sekä virkeä elinkeino- ja kulttuurielämä ovat Keskisen Uudenmaan keskuksen tärkeitä viihtyvyystekijöitä. 

Hyvä sisäinen liikenne sekä kulkuyhteydet kaupungista muualle, mahdollistavat Järvenpään houkuttelevuuden sekä Uudenmaan sisällä, mutta myös mahdollisuuden asua monipuolisesti ja tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia.

Liikunta, kulttuuri ja ympäristön viihtyvyys

Monipuoliset liikuntamahdollisuudet varmistavat kaikenikäisille tilaisuuden harrastaa ja huolehtia itsestään. Liikunta, kulttuuri ja yleinen viihtyvyys luovat tyytyväisyyttä, virkeyttä ja lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta.

Asuinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus on sitä, että kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon sen erilaiset asukkaat ja palveluiden käyttäjät. Liikuntarajoitteisista nuoriin ja aktiiviurheilijoista ikääntyneisiin. 

Järvenpää on hyvä kaupunki elää ja kasvaa. Pidetään se sellaisena. Yhdessä.

Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta satu.tuominen@jarvenpaa.fi