299 Tapani Torppa, rakennusinsinööri, projektipäällikkö

Olen 63-vuotias ja syntyjäni olen lähtöisin keski-pohjanmaalta Vetelistä. Naimisissa pitkän ja ansiokkaan  Järvenpään varhaiskasvatuksen parissa lastenhoitotehtävissä työskennelleen Riitan kanssa. Lapsemme ovat jo lähteneet omille tahoilleen.  Järvenpäässä olen asunut 25 vuotta. Koulutukseltani ole rakennusinsinööri vuosimallia -77. Näinä 40 vuotena olen toiminut erinäisissä rakennusalan tehtävissä, josta 25 vuotta kunnallisissa virka- ja toimenhaltijatehtävissä. Viimeiset 14 vuotta olen ollut Vantaan kaupungin Tilakeskuksen rakennuttamisen projektipäällikkönä vastuualueena kaupungin kiinteistöjen, koulujen, päiväkotien, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien yms. kiinteistöjen kokonaisvaltainen rakennuttaminen. Harrastuksiini on kuulunut jo liki 40 vuoden ajan urheilusukellus, aktiivinen lions-toiminta ja matkailu.

Miksi kunnallisvaaliehdokkaaksi ja miten ?

Järvenpään rakentamista, teknistätointa, kiinteistöjen yläpitoa yms. koskevia keskusteluja vuosia seuranneena katson huomioiden koulutukseni ja eritoten kokemukseni  kunnallisissa toimissa, että näillä osa-alueilla on kehitettävää, parannettavaa yms. ja että  minulla on omalta osaltani annettavaa  näillä osa-alueilla kotikuntani  kehittämiseksi, parantamiseksi. Näinä 25 vuotena, jona olen toiminut kunnallisissa virka- ja toimenhaltijatehtävissä asioiden päätösesittelijänä kuin myös osin päätöksentekijänäkin, olen pitänyt perusperiaatteena/lähtökohtana, ettei näiden tehtävien hoitamiseen saa liittyä/vaikuttaa missään muodossa poliittiset intressit, vaikutteet yms. Samasta perusperiaatteesta pidin kiinni  myös ehdokkaaksi ryhmittymiselle eli tarjota osaamistani, kokemustani ym. lähteä kehittämään kotikuntaani puhtaasti ammatti-, kokemus- yms. perusteiselta pohjalta; tämän mahdollisuuden tarjosi/reunaehdon täytti Järvenpää Plus, minkä ryhmän muutkin arvot ovat linjassa omien lähtökohtien kanssa.

Tärkeimpiä  osaamisalueisiini  yms. liittyviä vaaliteemojani   

  • teknisentoimen hallinnon vahvistaminen/parantaminen; teknisenlautakunnan palauttaminen, tilaajaorganisaation selkeyttäminen niin kiinteistörakentamisen kuin myös kunnallisteknillisellä osa-alueella jne.
  • kiinteistöhallinta; omistajaoikeudet, -velvoitteet; mm. järjestelmällisten/hallittujen kiinteistöjen kunnon ylläpito-ohjelmien, -toimien yms. luominen jne..( liittyy edelliseen)
  • investointihankkeisiin liittyvien tarkastustoimien parantaminen; hankintaohjeet, kilpailutus, sopimukset, investointeihin (sopimukset) liittyvien maksu- yms. maksusuoritteiden kuten urakkaerien, lisä- tai muutostöiden ja niiden maksatuksien seuranta/kontrolli jne..
  • kohtuullisia vuokratasoja omaavan vuokra-asuntotuotannon järjestäminen (kiitos ei ns. yleishyödyllisille kiinteistörakennuttajien tarjonnalle)
  • harrastuksiini (urheilusukellus, matkailu) liittyen olemassa olevien osin arvokkaidenkin virkistys-, matkailu-, puisto- yms. alueittemme säilyttäminen, kehittäminen yhdessä muiden näihin osallisten tahojen kanssa; mm. Tuusulanjärvi ympäristöineen; Vanhankylänniemi, rantapuisto…
  • vaimoni tausta huomioiden myös muut kuin rakentamiseen liittyvät varhaiskasvatukselliset (päivähoito) asiat ovat tulleet läheisiksi/tutuiksi