297 Seppo Sorja, rakennusmestari

Hankintoja tehostamalla lisää resursseja kaikkiin palveluihin

 

Olen 65-vuotias rakennusmestari, nyttemmin jo pari vuotta eläkkeellä. Järvenpäähän muutin 1976, tunnen siis kohtalaisen hyvin paikalliset olosuhteet. Työurani vietin ympäristörakentamisen alueella, päällikkötason eri asteilla. Pääasialliset tehtäväni olivat markkinointi eli töiden hankinta, alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien sopimukset, sekä erityisesti viime vuosina työturvallisuusasioista huolehtiminen. Työtaustaani ajatellen olen hyvin perehtynyt hankintatoimeen. Jäädessäni eläkkeelle Keskuskauppakamari myönsi minulle kultaisen ansiomerkin tunnustuksena työstäni maan elinkeinoelämän hyväksi. Perheeseeni kuuluu vaimo, tytär ja  poika sekä vaarin suuri ilon aihe pojantytär sekä lemmikki, eskari-ikäinen labradorin noutaja.

Järvenpään Plussassa minua kiehtoi eniten puoluekurin puuttuminen. On todellista demokratiaa luottamushenkilön saadessa tehdä omat ratkaisunsa päätöksenteossa. Toki päättäjän on aina ehdottomasti ajateltava kaupunkilaisten etua.

 

Nuoret ja varhaiskasvatus

Nuorten lisääntyvä syrjäytyneisyys on merkki siitä, että heitä ei huomioida riittävästi. Heitä on tuettava/autettava kaikin mahdollisin keinoin, mihin meillä päättäjillä on mahdollisuuksia. Nuorten saattaminen tasapainoiselle elämänuralle on vanhempien sukupolvien velvollisuus. Nuorille on pystyttävä tarjoamaan monimuotoisia harrastusmahdollisuuksia ja virikkeitä. Varhaiskasvatuksesta todetaan, että kaupungin on tarjottava varhaiskasvatusta huoltajan valinnan mukaan joko päivittäin tai osapäiväisesti. Mutta missä olosuhteissa? Ryhmäkoot ovat  liian suuria, jopa 21-24 lasta ryhmässä; hoidon yksilöllisyys on mahdotonta. Henkilöstön ammatillinen pätevyys on myös osin vajavaista. Nämä puutteet on saatettava kohtuulliselle tolalle. Kun lasten lähtökohdat ovat näinkin huonot, ei ole ihme jos nuori myöhemmässä vaiheessa syrjäytyy käytyään läpi vielä ala- ja yläasteella koulukiusaamisen kaikki vivahteet.

Vanhukset

Minun lapsuudessani vanhuksia kunnioitettiin, nykyään ei näytä olevan niin: heidän hyvinvoinnillaan nyky-yhteiskunnassa ei näytä olevan mitään merkitystä, heidät mielletään tarpeettomina jäseninä yhteiskunnassa. Vanhukset ovat antaneet merkittävän panoksensa nykyisen hyvinvointimme eteen, siksi meidän pitää tukea heitä, jotta he voivat elää ihmisarvoista elämää, minkä he ovat varmasti ansainneet.

Hankinnat ja yrittäjyys

Hankintamenettelyissä on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota tarjouspyynnön lähettäjän ammattitaitoon, samalla on tarjouspyynnöissä huomioitava aina ja poikkeuksetta veronmaksajan etu, ei henkilökohtaiset ”mieltymykset”.

Kaikille järvenpääläisille yrityksille on annettava mahdollisuus tarjota palveluksia. Ei enää mitään mainintaa/rajoitusta koskien minimiliikevaihtoa. Tämän epäkohdan olen havainnut erityisesti kaupungin kunnossapitoon liittyvissä tarjouspyynnöissä. Toki pienillä yrityksillä, jotka ovat vuosikymmeniä palvelleet kaupunkia laadukkaasti ja tehokkaasti: heitä ei voida sulkea tarjouskilpailusta asiaankuulumattomilla rajoituksilla.

Viihtyvyys ja turvallisuus

On tehtävä muutoksia/lisäyksiä rakennusjärjestykseen asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi. Viihtyvyyttä ja turvallisuutta voidaan lisätä valvomalla mm. tehokkasti talvikunnossapitourakoitsijoiden toimia ja on puututtava selviin puutteisiin ja laiminlyönteihin. Veronmaksajalla on oikeus edellyttää em. toimissa laatua, huolellisuutta ja kohtuuaikaista toimintaa.

Nähdään turuilla ja toreilla, mieluimmin selkosuomeksi.