296 Matti Seppälä, lastenkodinjohtaja

Juureni ovat rannikkokylästä, Kaakonkulmasta, josta perintönä olen saanut yhdistysaktiivisuuden, talkoilla/yhdessä tekemisen ja karjalaisen sosiaalisuuden.  Huolehtiessani juuristani, hoidan kotitilaani (sen metsiä) ja toimin kotikyläni yhdistyksissä.

Maalaiskylän yhteisöllisyys on kohdallani seikka, joka on ohjannut niin opinnoissa, työelämällä ja asukkaana Saunakalliossa ja Järvenpäässä. Koulutukseltani on valt.maisteri, aineina mm. sosiaalipolitiikka ja sosiologia. Koko 30-vuotisen työurani olen toiminut lasten ja nuorten parissa, josta viimeiset 20 vuotta Lemmilän lastenkodin johtajana Hyvinkään Ridasjärven kylässä. Hoidettaessa helsinkiläisiä koulukotilapsia maalaismiljöössä, nousee esille koulunkäynti ja toiminnallisuus sekä yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja yksilön huomioiminen.

Vaikka kaupunkiin olen asettautunut, on perintönä saatu Maalaiskylän yhteisöllisyys tullut esiin niissä yhdistyksissä joissa olen toiminut viime vuosina. Saunakallio on ollut oivallinen paikka asukastoiminnalle, jonne perustimme asukasyhdistyksen vuonna 2006. Yhdistyksen puheenjohtajuus lankesi minulle ensimmäisessä kokouksessa ja samassa tehtävässä olen vieläkin.

Partiotoiminnassa olen ollut vajaat kymmenen vuotta, Järvenpään Metsänkävijöiden talkoolaisena. Talkoilla on kaadettu puita, korjattu kattoja ja tehty terasseja.

Minulle politiikka on avointa kansalaistoimintaa, jossa toimivan yhteisön muodostaa suuri joukko, itsenäisiä, ajattelevia kansalaisia. Olen sitoutumaton, en puolueriippuvainen - sen johdosta Järvenpää Plussassa.

Toimin tällä vaalikaudella: lasten ja nuortenlautakunnan jäsenenä, 2.varavaltuutettuna, yksilöasiainjaoston jäsenenä ja vammaisneuvoston varajäsenä.

Tavoitteeni 2017 kuntavaalissa:

1. Lasten/nuorten/lapsiperheet. Tuetaan vanhempien kasvatustyötä ja perheiden hyvinvointia.

2.Vanhusten kotihoito/omaishoito. Tuetaan vanhusten kotihoitoa ja tuetaan  yksilön omatoimisuutta, itsellisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.

3. Syrjäytyneisyys. Tuetaan ennaltaehkäisevästi ja painotetaan työn ja opiskelun merkitystä. Kehitetään ammattiopetusta pudokkaiden osalta.

4. Toimitaan päätöksenteossa avoimesti ja asukaslähtöisesti ja kehitetään lähidemokratiaa. Pidetään tarkan euron politiikkaa.