294 Katja Repo, järjestötoiminnan asiantuntija, tradenomi

Katja Repo

Asukasdemokratian puolestapuhuja

 

Olen kaupunginvaltuutettu, lasten ja nuorten lautakunnan jäsen, Järvenpää Plussan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kansalaistoimija. Lapset ja nuoret ovat toimintani keskiössä, ja olen ollut aktiivisesti mukana lasten urheiluharrastuksissa ja erilaisten kerhojen vetäjänä. Haluan vahvistaa kaupunkilaisten ja yhdistystemme ääntä Järvenpään päätöksenteossa. Vammaisneuvoston varapuheenjohtajana haluan edistää etenkin yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä.

Minulle on tärkeää, että:

  • kuntapäätösten vaikutuksia ihmisten arkeen arvioidaan nykyistä paremmin
  • asukkaiden sananvaltaa lisätään lähiympäristöä koskevissa asioissa
  • yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa kehitetään Järvenpäässä

Työskentelen nykyisin kolmannella sektorilla. Maaliskuussa siirryin Suomen Vanhempainliitosta Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston palvelukseen sote-asioiden kumppanuuskehittäjäksi. Olen myös tehnyt pitkän työuran yritysmaailmassa ulkomaankaupan, taloushallinnon ja laatujärjestelmien parissa.

Olen valinnut poliittisesti sitoutumattoman kansanliikkeen Järvenpää Plus, jotta voin keskittyä puoluepolitiikan sijaan pelkästään Järvenpään ja järvenpääläisten asioihin.

Tavoitat minut sähköpostitse repo.katja@kolumbus.fi tai puhelimitse p. 040 768 4754.