292 Lasse Puttonen, rakentamisen ammattilainen, rakennusmestari

RYHTIÄ JA OSAAMISTA TEKNIIKKAAN

Tulevalla valtuustolla tulee olemaan jaettavaa entistä vähemmän, se asettaa ehdokkaille ihan uudenlaisia vaatimuksia. On omattava ihan oikeata osaamista ainakin joltain kunnallisen toiminnan alueelta. Merkittävimmäksi tällaiseksi alueeksi sote-uudistuksen jälkeen muodostuvat maankäyttöön liittyvät asiat. Jää myös koulutus ja vapaa-aika. Kuitenkin kunnan omassa päätösvallassa olevia asioita päätetään ylivoimaisesti eniten tekniikan toimialueella. Sekä alan tunteminen, että kyky tehdä päätöksiä, myös kielteisiä nousevat hyvin tärkeiksi ominaisuuksiksi ehdokkaita nimettäessä.

Olen tottunut johtamaan työmaita sekä tekemään päätöksiä, myös sellaisia jotka eivät kaikkia miellytä.

Kuntapoliitikoilla ei ole edessä helpot ajat. Entisen jakopolitiikan asemesta päättäjien on tehtävä vaikeita ratkaisuja ja löydettävä uusia luovia vaihtoehtoja.

Sote-uudistus vie kunnan toiminnoista, tuloista ja menoista yli puolet. Millainen keskushallinto tarvitaan hoitamaan jäljelle jäävät toiminnot. Tämä asia on ensi vaalikaudella ratkaistava.

Tekninen lautakunta lopetettiin tarpeettomana. On aika arvioida lautakunnan tarve uudelleen. Osaavan virkahenkilöstön ja asiantuntevan luottamuselimen hyvä yhteistyö on tuloksellisen toiminnan elinehto. Tekniikan osalla tämä hyvä toimintamalli tulee palauttaa.

Kauden 2012–16 olen toiminut lakkautetussa teknillisen lautakunnan varapuheenjohtajana ja sen jälkeen Mestaritoiminnan hallituksen jäsenenä.