287 Makkonen Pepe, kiinteistöpäällikkö, hallituksen puheenjohtaja

Olen lähes koko ikäni ollut  mukana eri yhdistysten  toiminnassa. Olen toiminut mm. Lionseissa, Nuorkauppakamarissa ja eri urheiluseuroissa. Järvenpään Palloseuran toiminnassa olin mukana viisitoista vuotta. Siitä ajasta olin myös seuran johtokunnassa ja puheenjohtajana 6 vuotta. Kunnallispolitiikassa olen ollut aktiivisesti mukana jo 80–90 luvulla mm. koululautakunnassa ja ympäristölautakunnassa sekä muissa luottamustehtävissä.

Yhtenä voimavarana elämässäni on ollut musiikki eri muodoissa. Sitä olen harrastanut eri bändeissä ja  tehnyt viime vuosina keikkaa myös tiskijukkana. Minulla on ollut etuoikeus saada olla järjestämässä vuosien ajan hyväntekeväisyysdiscotapahtumia, joidenka  avulla olemme saaneet kerättyä tuloja mm. Katutoiminnan Tuki Ry:n sekä Järvenpään Työpajan toimintaa varten. Järvenpään Plussan arvot olen myös vahvasti kokenut omikseni.

Työuraa olen tehnyt kiinteistöalalla, kiinteistöpalvelujen ja isännöinnin johtamisen ja kehittämisen eri tehtävissä.

 

Syrjäytymisen estämiseen on laitettava voimavaroja

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilanne on vakava asia meidän hyvinvointivaltiossamme ja rakkaassa kaupungissamme. Syrjäytyminen ei koske pelkästään nuoria, vaan asia on akuutti myös vanhuksilla.

Meidän pitää kaupungissamme edelleen kehittää ja luoda uusia mahdollisuuksia, jotta nuoret löytävät turvallisen elämänpolun koulutuksen kautta työelämään. Tässä asiassa kaupunki, yritykset, urheiluseurat ja yhdistykset ovat tärkeässä roolissa. Yhteistyö mm. Nuorten työpajan ja Etsivä nuorisotyön kanssa on siis ensi-sijaisen tärkeää.

Vaaliteemani ovat:

  • Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja vanhusten auttamiseen on panostettava.
  • Vanhusten hoidon laatu ei saa kärsiä hoivayritysten liiallisesta voiton tavoittelusta.
  • Kuntayhteistyön tiivistämisellä ja paremmalla hankeosaamisella järkevyyttä asukkaita palveleviin investointeihin.
  • Yritystoiminnan edellytysten parantaminen mm. yrityshautomot tueksi uusille yrittäjille.
  • Turhien normien purkaminen tuo joustavuutta kaupungin palveluihin

Mielestäni  hyvässä kotikaupungissa kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi, kaikki ovat tasa-arvoisia ja turvallinen arki kuuluu jokaiselle.