Turvallinen

 1. Arjen turvallisuus, yleinen viihtyvyys ja toimivat peruspalvelut
 2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
 3. Turvalliset yhdyskuntarakenteet ja ympäristöstä huolehtiminen
   
 • Turvataan kaupunkilaisille lainmukaiset ja toimivat peruspalvelut kaikissa ikäpolvissa
 • Jokapäiväisen arjen turvallisuus ja viihtyvyys on kaikkien oikeus
 • Turvallisen arjen takaaminen vaatii asioiden suunnitelmallista ennakointia
 • Yhdyskuntarakenteet suunnitellaan turvaamaan ihmisten arkea
 • Lopetetaan turha politikointi ja keskitytään yhteistyössä tekemään Järvenpäästä hyvä kotikaupunki
 • Avoimuus tuo rehellisyyttä ja luotettavuutta päätöksentekoon ja tekee siitä turvallista
 • Asioiden kehittymisen edellytys on se, että niistä voidaan olla eri mieltä ja niitä puntaroidaan eri suunnilta dialogissa
 • Tavoitteenamme on purkaa vallan keskittämistä pieniin piireihin
 • Hyvällä ennakoinnilla päätöksenteossa vältetään pakkokeinoja
 • Pidetään huolta ympäristöstämme
 • Ei tehdä päätöksiä pelkästään talousnäkökulmasta, vaan kuunnellaan ja ymmärretään myös ihmistä
 • Hyvä asioiden tiedottaminen luo turvallisuutta
 • Varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä käytetään joka tilanteessa