Oikeudenmukainen

  1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  2. Oikeus omaan mielipiteeseen
  3. Heikoimmassa asemassa olevista huolehtiminen
  • Jokaisella kaupungin työntekijällä, luottamushenkilöllä ja kaupunkilaisella on oikeus oman mielipiteen esilletuomiseen ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
  • Emme tee väkisin ryhmäpäätöksiä, koska jokaisella on oikeus olla eri mieltä asioista
  • Kuljetaan kohti kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita ja pidetään huoli heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä (lapset, nuoret, vanhukset)