Avoin

 1. Asioiden päätöksenteon avoimuus
 2. Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet ja kuuleminen
 3. Yhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa
   
 • Asioiden valmistelu, käsittely ja päätöksenteko tulee olla avoimempaa ja läpinäkyvämpää Järvenpäässä
 • Päätösten valmistelu tehdään vuorovaikutteisesti laajassa yhteistyössä selkokielellä
 • Päätöksenteko tulee olla myös ennakoitavaa ja kokonaisvaltaista
 • Päätöksenteossa tuodaan esille erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia kaupunkilaisten, ympäristön, kaupunkiorganisaation, talouden ja henkilöstön näkökulmasta
 • Aito vaikuttamisen mahdollisuus ja vuoropuhelu päättäjien, virkamiesten ja kaupunkilaisten välillä tulee mahdollistaa
 • Yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tulee lisätä