Kokoukset

Kaupunginvaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa ja on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin.

Kaupunginhallitus kokoontuu kerran viikossa, tekee tarvittavia päätöksiä ja valmistelee asioita kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupungin eri lautakunnat kokoontuvat kerran kuukaudessa ja tekevät päätöksiä omilla sektoreillaan.

Yhdistyksemme kokoontuu valtuustoa edeltävänä torstaina käsittelemään valtuuston esityslistan asioita Järvenpää-talolle. 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu aina tarvittaessa, mutta vähintään viisi kertaa vuodessa. 

Kaikki jäsenemme ovat lämpimästi tervetulleita kaikkiin kokouksiimme. Tule mukaan!