Havinat

PL 30.10.2009  KATUGALLUPIN KERTOMAA

Järvenpää 2000 Plus on kuluvan vuoden aikana kerännyt kävelykadulla kaksi kertaa järvenpääläisten mielipiteitä kaupungin talouden hoidosta. Tämän katugallupin ensimmäinen kysymys oli otsikoitu ”Näpit irti – mistä ei saa leikata”. Toisessa kysymyksessä pyydettiin ennakkoluulotonta ideaa kaupungin talouden parantamiseksi.  

”Näpit irti” -listalle kertyi kolme tasavahvaa asiakokonaisuutta: sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja perusopetus. Sosiaalipalveluiden alueella eniten huolta kannettiin vanhusten ja omaisten hoidosta. Muistakaa, me ikäännymme joka päivä, kirjoitti eräs vastaaja. Myös varhaiskasvatuksen palvelut haluttiin turvata. Eniten yksittäisiä mainintoja tällä alueella sai Järvenpää-lisä. Älkää missään nimessä leikatko lasten kotihoidon kuntalisää, tähdensi yksi vastaaja. Myös päivähoidon hyvää toteutusta korostettiin.

Toinen alue, mikä lamankin aikana on hoidettava kunnolla, on terveydenhuolto. Se sai paljon yleisluontoisia mainintoja, mutta erikseen muistutettiin uuden terveystalon ja kouluterveydenhoidon tärkeydestä. Kolmas tärkeä alue oli perusopetus. Leikkaajien näpit haluttiin pitää irti muun muassa tuntikehyksestä, erityisopetuksesta ja kouluruuasta. Yksi vastaaja kirjoitti: Ei opettajien lomautuksia, se vaikuttaa lasten mielenrauhaan tavalla tai toisella. Lapsista ja nuorista huolehtiminen tuli muutamissa muissakin vastauksissa esille, vaikka ne eivät suoranaisesti liittyneetkään kouluun.

Gallupin toinen pääkysymys oli, millä keinoilla kaupungin taloutta voitaisiin kohentaa. Ennakkoluulottomatkin ideat olivat tervetulleita. Suurin osa vastauksista oli erilaisia säästöehdotuksia. Moni ehdotti palkoissa, erityisesti kaupungin keskushallinnon palkoissa säästämistä. Turhat virkamiehet sekä -naiset pois kaupungin hallinnosta, ne lisäävät vain byrokratiaa, kirjoitti yksi vastaaja. Myös kokouspalkkioissa nähtiin olevan säästämisen varaa. Toinen säästökohde vastausten perusteella oli kulttuuripalvelut. Tässä kohdassa mainittiin sekä Kallio Kuninkala että Villa Kokkonen. Lisäksi muun muassa konsulteissa, seminaareissa ja katutöissä oli säästämisen varaa. Muutamat vastaajat toivat esille myös Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kuntaliitoksen. Se olisi rakenteellinen uudistus, joka helpottaisi taloudenpitoa ja muun muassa erityispalveluiden järjestämistä.

Katugallupit kertovat ainakin yhden asian. Taantumankin aikana on tietyt asiat hoidettava kunnolla. Näitä ovat vanhusten palvelut, kaikenikäisten terveyspalvelut, sekä lasten hyvinvoinnista huolehtiminen kotona, päivähoidossa ja koulussa. Siksi kaupungin taloutta ja toimintaa suunniteltaessa on näiden alueiden turvaamiseksi nähtävä erityistä vaivaa. Vaikka vastaavien tulojen keksiminen on haasteellista – yhtä hyvin kävelykadulla kuin valtuustosalissa – asioita on uskallettava laittaa tärkeysjärjestykseen. Katugallupin ”näpit irti” -listan kärjessä olevat asiat ovat olleet etusijalla myös Järvenpää 2000 Plussan ohjelmassa. Tämän tuloksen perusteella ne on siellä syytä pitääkin.

 

PL 21.9.2009 SYKSYINEN TERVEHDYS

Kesä on jälleen taakse jäänyttä elämää, vaikka syyskuussakin olemme toki saaneet nauttia aurinkoisista päivistä. Myös kunnallispolitiikassa on palattu tuttuihin kuvioihin – valtuusto, hallitus ja lautakunnat ovat kesätauon jälkeen jatkaneet työtään. Mennyt kevätkausi oli uudistuneiden luottamuselimien sisäänajon aikaa. Nyt syyspuolella toimintaan ja asioihin päästään varmasti koko ajan paremmin käsiksi. Tekemistä riittää edelleen kaikilla luottamushenkilöillä, sillä kunnan talouden kanssa on paljon pohdittavaa niin tänä kuin ensi vuonnakin. Vaaliohjelmamme mukaisesti pidämme silmällä erityisesti lasten ja vanhusten parasta, kun niukkenevia varoja ollaan jakamassa.

Alkusyksyn uutinen oli se, että kaksitonnisten valtuustoryhmän vahvuus kasvoi viidestä valtuutetusta kuuteen. Marketta Partonen-Rekola siirtyi ryhmäämme kokoomuksesta syksyn ensimmäisessä kokouksessa 7.9. Hän asuu Haarajoella ja on toiminut aktiivisesti muun muassa koulun vanhempainyhdistyksessä. Toivotamme Marketan lämpimästi tervetulleeksi kaksitonnisten joukkoon!

Toinen kesän jälkeen kerrottava uutinen on se, että Järvenpää 2000 Plus on nyt rekisteröity yhdistys. Mehän teimme asiasta oman päätöksemme kevään vuosikokouksessa. Kesäkuun lopulla asia sai virallisen vahvistuksen. Päätös on periaatteellisesti merkittävä, mutta käytännön toimintaa tämä muodollisuus ei kovin paljon muuta. Uusitut säännöt tuovat mukanaan kaksi mainitsemisen arvoista asiaa: johtokunta muuttuu hallitukseksi ja yhdistyksen (vuosi)kokous pidetään tästä lähtien vain kerran vuodessa keväisin. Näin perinteinen syyskokous jää pois.

Kun päätös yhdistyksen rekisteröimisestä oli saatu, tuli ajankohtaiseksi myös jäsenrekisterin laatiminen. Pohjana käytettiin vuosien varrella syntynyttä melko laajaa postituslistaa, jonka perusteella syyskuussa lähetettiin vuoden 2009 jäsenmaksulomakkeet. Jäsenmaksun maksaminen on ilmoittautuminen rekisteröidyn yhdistyksen jäseneksi. Toivomme mahdollisimman monen vastaavan tähän ”kutsuun”. Jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Tulevista tapahtumista ilmoitamme edelleen kotisivujen Ajankohtaista-palstalla ja tarvittaessa sähköpostilla. Tervetuloa mukaan – vaikuttamaan Järvenpään asioihin ja viihtymään mukavassa seurassa!

                    

PL 7.11.2008 PALUU PAREMPAAN ARKEEN

Vaalit on käyty ja äänet laskettu. Valtuutetut seuraavaksi neljäksi vuodeksi on valittu. Kansa on puhunut ja pulinat pois. Näinhän on tapana sanoa.

Järvenpää 2000 Plus sai viisi paikkaa kaupunginvaltuustoon. Se on kaksi vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Se on vähemmän, mitä monet meistä rohkenivat odottaa.

Mutta toisaalta: 1 746 äänestäjää uskoi ja luotti meihin. Se on kuitenkin iso joukko järvenpääläisiä. Teitä kaikkia haluan lämpimästi kiittää. Saimme teiltä uuden valtakirjan ja haluamme olla luottamuksen arvoisia. Työ jatkuu.

Työtä nimittäin riittää. Järvenpää on isojen haasteiden edessä. Kaupungin talouden hoitaminen vaatii tulevina vuosina sekä taitoa että yhteistä tahtoa. Samaan aikaan kannamme huolta siitä, että laadukkaita peruspalveluita riittää kaikille. Emme saa jäädä pohtimaan vain euroja, vaan meidän on kuunneltava myös tavallisten kaupunkilaisten ääntä. Kuinka jaksavat lapset, nuoret, vanhukset, työttömät?

Vaalien ja ehdokkuuden myötä saimme kaksitonnisten joukkoihin myös paljon uusia jäseniä. Kaksi heistä - Tarja Edry ja Pekka Heikkinen - pääsi valtuustoonkin. Tällainen ryhmän uudistuminen on myönteinen merkki. Meidän ilmaisemamme arvot ja tavoitteet on koettu tärkeiksi. Niihin halutaan sitoutua ja niiden puolesta toimia.

Tämän vuoden alkaessa totesin, että meillä on edessämme sekä 20-vuotisjuhlat että kuntavaalit. Nyt molemmat projektit alkavat olla takanapäin. Ne vaativat jäseniltämme paljon työtä, mutta jättivät jälkeensä myös paljon hyviä muistoja. Edessä on tavallaan paluu arkeen. Mutta toisaalta uskon, että tästä eteenpäin meillä on käytettävissä enemmän voimavaroja perustyöhön yhteisten asioiden hoitamiseksi. Niinpä paluun arkeen ei tarvitse olla jotain tylsää ja ikävää. Käännetään asia myönteiseksi. Otetaan tavoitteeksi paluu parempaan arkeen.

 

PL 18.9.2008 JÄRVENPÄÄHÄN SITOUTUNEET

Kunnallisvaalit ovat Järvenpää 2000 Plussalle iso haaste, johon olemme tarttuneet innolla. Menossa on 20-vuotisen toimintamme juhlavuosi. Sen kunniaksi tavoittelemme myös juhlavaa vaalitulosta. Haluamme säilyttää paikkamme valtuuston kolmen suurimman ryhmän joukossa. Mutta samalla mitataan sitä, mikä on kansalaisliikkeen painoarvo 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lähestyessä loppuaan. Arvostamme suuresti liikkeemme historiaa, mutta emme voi vain sen varassa kohdata tulevaisuutta. Meidän pitää pystyä myös uudistumaan.

Siihen liittyy toinen haaste. Kaksi pitkäaikaista valtuutettua jää nyt pois. Rauha-Maria Mertjärvi on ollut mukana valtuuston ja hallituksen työssä koko liikkeemme 20-vuotisen historian ajan. Kahdesti hän oli myös kansanedustajana. On selvää, että hänen jättämäänsä paikkaa ei noin vain täytetä. Myöskään Pertti Tamm ei asetu enää ehdolle. Hän on ollut valtuutettuna kaksitoista vuotta ja monet vuodet myös kaksitonnisten puheenjohtajana. Jo tässä vaiheessa haluan kiittää molempia liikkeemme ja koko kaupungin hyväksi tehdystä työstä - vaikka tätä valtuustokautta on toki muutama kuukausi vielä jäljelläkin.

Edellä mainittuihin haasteisiin olemme kuitenkin sekä halukkaita että valmiita vastaamaan. Näin rohkenen sanoa, kun katselen uutta ehdokaslistaamme. Ehdolla on nyt monipuolinen joukko järvenpääläistä asiantuntemusta. Siinä on sekä kokemusta että tuoretta voimaa. Kokenutta kaartia edustavat ne kaksitonniset, jotka edelleen ovat valmiita jatkamaan valtuusto- ja lautakuntatyötä. Kokemusta tuovat tullessaan myös muutamat uudet ehdokkaamme, jotka ovat olleet aiemmin muiden ryhmien luottamustehtävissä. Kokonaan uusiakin kasvoja on - miehiä ja naisia tasapuolisesti, nuoria ja varttuneempia, eri ammattien ja elämänpiirien edustajia. Äänestäjille on tarjolla hyviä vaihtoehtoja.

Näitä vaaleja ajatellessamme olemme halunneet nostaa esille neljä meille tärkeää arvoa: kestävä kehitys, arjen turvallisuus, erilaisuuden kunnioittaminen ja avoimuus. Ne liittyvät moniin asiakokonaisuuksiin, joista mainitsen tässä muutaman esimerkin. Järvenpää tarvitsee elinvoimaisuutensa turvaamiseksi uusia työpaikkoja ja asuntoja. Näitä koskevia päätöksiä ei kuitenkaan saa tehdä lyhytnäköisesti, vaan etusijalla on pidettävä ihmisten ja luonnon hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Hyvä arki tulee turvata erityisesti niille, joilla on muita vähemmän puhevaltaa - lapsille, nuorille ja vanhuksille. Peruspalveluita järjestettäessä tulee muistaa ihmisten yksilöllisyys ja erilaiset tarpeet. Tähän liittyy avoin vuorovaikutus. Avoimuutta tarvitaan lisää myös kaupungin päätöksenteossa.

Näitä teemoja käsitellään yksityiskohtaisemmin vaaliohjelmassamme ja ehdokkaidemme henkilökohtaisissa esittelyissä. Jokaisella heistä on omat painotuksensa, mutta kaikki haluavat tukeutua tähän yhteiseen arvopohjaan. Jotta puhe arvoista ei jäisi yleiselle tasolle, korostamme näissäkin vaaleissa paikallisuutta. Kaksitonniset ei ole valtakunnallinen yleispuolue. Me olemme puolueisiin sitoutumattomia - mutta Järvenpäähän sitoutuneita.
 

PL 21.5.2008  SYNTTÄRITUNNELMIA

Järvenpää 2000 Plussan syntymäpäivä on 21.4.1988. Näin voidaan sanoa ainakin epävirallisesti ja jälkikäteen. Kyseisenä päivänä 19 järvenpääläistä kokoontui Järvenpää-talolle keskustelemaan kaupungin tilasta ja tulevaisuudesta. He päättivät perustaa puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmän ja lähteä mukaan sen vuoden kunnallisvaaleihin. Nimeksi otettiin Järvenpää 2000.

Tänä keväänä tuli siis ajankohtaiseksi viettää kansalaisliikkeen 20-vuotisjuhlia. Näin tehtiinkin ja päiväksi valittiin Järvenpää-päivä 10.5. Aamusta alkaen olimme kävelykadulla monien muiden paikallisten järjestöjen ja yhdistysten tapaan. Siltä osin juhlaa vietettiin siis työn merkeissä. Nämä katutapahtumat ovat vuosien varrella tulleet yhdeksi tärkeäksi tavaksi kohdata kaupunkilaisia. Suuri määrä keltaisia 2000+ -logolla varustettuja ilmapalloja lähti kojultamme päivän aikana ohikulkijoiden matkaan.

Yksi osa juhlaan valmistautumista oli oman lehden toimittaminen. Se ilmestyi Järvenpää-päivää edeltävällä viikolla ja jaettiin paikkakunnalla jokaiseen talouteen. Lehdessä oli kaksi pääteemaa, historia ja nykyisyys. Muutamat alkuvuosien aktiivijäsenet muistelivat, mikä heitä aikanaan innosti mukaan. Yksi merkittävä tekijä oli henkilökohtainen kutsu tai houkutteleminen. Tässä suhteessa Timo Malmi oli keskeinen vaikuttaja. Toinen motivaatiotekijä oli halu vaikuttaa kaupungin kehitykseen. Näyttää olleen niin, että asioiden edistymiseen on vaikuttanut yhtä hyvin mukana olleiden määrätietoisuus ja tavoitteellinen toiminta kuin monet hyvinkin sattumanvaraiset ja ennalta arvaamattomat tapahtumat.

Noista ajoista meilläkin on oppimista. Ensimmäinen asia on tuo henkilökohtainen innostaminen. Nyt vaalivuonna tuolla taidolla olisi taas käyttöä. Ovet ovat auki kaksitonnisten joukkoihin. Toivottavasti osaamme sanoa oikealla ja myönteisellä tavalla "tervetuloa" - niin että viesti kuullaan ja se koetaan kiinnostavana.

Oppimista on siinäkin, että paikallisessa politiikassa pitää olla visioita ja konkreettisia tavoitteita. Tällaisen ryhmän olemassaolon oikeutus syntyy siitä, että uskalletaan olla jotakin mieltä asioista, puolesta ja vastaan. Lehtemme toinen teema liittyikin juuri tähän. Julkistimme vaaliohjelmamme, joka löytyy myös näiltä verkkosivuilta.

Ja toisaalta - alkuvuosien kertomuksissa näkyy sekin, että kaikkea ei voi suunnitella. Monet asiat ja tilanteet putoavat syliin yllättävästi ja sattumanvaraisesti. Siihen meidän pitää olla yhä edelleen valmiita. Avoimesti ja rennosti kohti uusia seikkailuja.

Synttärijuhlat jatkuivat Järvenpää-päivän iltana ravintola Swengissä. Paikalla oli ryhmämme nykyisiä ja entisiä aktiiveja sekä yhteistyökumppaneitamme. Erityisen ilahtunut olin siitä, että kutsuun olivat vastanneet myös valtuustoryhmät laidasta laitaan. Niin ikään kaupunginhallitus oli edustettuna puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan voimin.

Kun onnentoivotuksia sateli oikealta ja vasemmalta, niin kyllähän se hyvältä tuntui. Juhla katkaisee mukavasti arkisen puurtamisen. Yhteisten asioiden hoitaminen on usein työlästä ja väsyttävääkin. Siksi tarvitaan vastapainona myös tällaisia päiviä. Kiitos kaikille teille, jotka teitte meille juhlan.

Emme toivoneet mitään lahjoja. Silti niitäkin saatiin. On pakko kertoa, mitä pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Vihreät antoivat. Saimme lahjaksi huussin - lahjan "tosi tarpeeseen". Kyseessä oli niin sanottu toisenlainen lahja eli lahjoitus kehitysmaiden ihmisten hyväksi. Lahjoitus, joka voi edistää kehitysmaiden ihmisten terveyttä.

Tuossa lahjassa yhdistyivät hienolla tavalla vakavasti otettavat haasteet ja kestävän kehityksen arvot - sopivalla huumorilla höystettynä. Tämän yhdistelmän soisin omassakin politiikassamme toteutuvan. Järvenpää 2000 Plus on mielellään mukana toiminnassa, joka paikallisella tasolla tuo helpotusta mahdollisimman monille - tosi tarpeeseen.

 

PL 5.2.2008 SOPPAA JA SANAA

Järvenpää 2000 Plussan perinne on, että laskiaista edeltävänä lauantaina tuodaan soppatykki kadulle ja pystytetään kota makkaranpaistoa varten. Näin tapahtui tänäkin vuonna helmikuun alussa. Vaikka sääolosuhteet olivat kaukana perinteisestä talvisesta laskiaistunnelmasta, tapahtuma kokosi torille jälleen sankan joukon järvenpääläisiä. Hernekeittoannoksen saadakseen moni joutui hetken aikaa jopa jonottamaan.

Siinä keittolautasen äärellä tai makkaranpaiston lomassa oli hyvä vaihtaa ajatuksia kaupungin ajankohtaisista asioista. Yksi halusi kehittää Tervanokan uimarantaa ympärivuotiseen käyttöön, toinen oli huolissaan asuinalueensa turvallisuudesta, kolmas valitteli päättäjien vieraantumista tavallisista kuntalaisista. Kaksitonnisten edustajat puolestaan välittivät tietoa vireillä olevista asioista, mutta myös panivat "korvan taakse" kysymyksiä, joihin ei löytynyt välitöntä vastausta.

Muutaman tunnin aikana paikalla kävi satoja ihmisiä. Toiset vain nauttivat lämpimän keiton ja jatkoivat matkaa. Toiset jäivät tarinoimaan pitkäänkin. Tarjolla oli sekä soppaa että sanaa.

Eräs kävijä tiedusteli, mitkä asiat ovat tällä hetkellä 2000 Plussan päällimmäisiä tavoitteita. Viittasin tuoreeseen esitteeseen, jossa puhutaan muun muassa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä, kestävän kehityksen periaatteesta ja Tuusulanjärven kulttuurimaiseman vaalimisesta. Nämä kaikki ovat itse asiassa olleet kansalaisliikkeen tavoitteita koko kahden vuosikymmenen ajan - ja ovat jatkuvasti tärkeitä.

Jäin miettimään tuota esitettyä kysymystä. Sen voisi kääntää toisinkin päin: mikä sinulle itsellesi on tärkeää, mitä asioita haluaisit edistää? Tämä kansalaisliikehän perustettiin aikanaan sitä varten, että tavallisten järvenpääläisten olisi helpompi saada äänensä kuuluviin. Tärkeiden asioiden esityslistan kirjoittavat kuntalaiset, eivät hallintokoneiston etäiset ja kasvottomat vaikuttajat. Se toiminta-ajatus ei ole kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut.

Pelastusarmeijan perinteinen iskulause on "soppaa, saippuaa ja sanaa". Sillä on haluttu korostaa ihmisten tarpeiden huomioonottamista kokonaisvaltaisesti. 2000 Plus on hieman eri toimialalla, mutta peruspalveluiden turvaamisesta mekin haluamme lähteä. Ihmisten hyvä arki on toimintamme tavoitteena ja juuri siksi olimme laskiaisena "sanan kuulossa" Järvenpään torilla.


PL 5.1.2008 JUHLA- JA VAALIVUOSI

Vuosi 2008 on Järvenpää 2000 Plus -kansalaisliikkeelle kaksinkertaisesti tärkeä vuosi. Juhlan aihetta antaa se, että liike sai alkunsa vuonna 1988 ja täyttää nyt siis pyöreät 20 vuotta. Toinen tärkeä tähtäyspiste alkaneena vuotena on syksyllä pidettävät kunnallisvaalit, joissa kaksitonniset haluavat jäälleen tarjota järvenpääläisille puoluepoliittisesti sitoutumattoman vaihtoehdon. Toivottavasti myös vaalin tulos on meille juhlan aihe.

Historiikki-sivuillamme kerrotaan, että Järvenpää 2000 syntyi 1980-luvun lopun "hulluina vuosina", jolloin niin sanottu kasinotalous ohjasi yhtä hyvin valtion, kuntien kuin yksityisten ihmistenkin elämää. Kaksitonnisten liike syntyi vastavoimaksi tälle kehitykselle ja halusi tarjota Järvenpään tasolla äänitorven tavallisille kansalaisille ja kansalaisliikkeille. Tälle toiminnalle on ollut tilausta - yhtä hyvin kulutusjuhlia seuranneen laman kuin sen jälkeisen "jälleenrakennuksenkin" aikana.

20-vuotisen toiminnan juhlavuosi antaa hyvän mahdollisuuden 2000 Plus -liikkeen historian kokoamiseen. Perustamisvaiheen avainhenkilöitä onkin haastettu tähän työhön ja he ovat ottaneet haastepallosta kopin. Kaksitonnisten vaiheet ovat myös Järvenpään paikallishistoriaa ja siksi niiden talteen kirjaaminen on tärkeää laajemminkin.

Historian tunteminen ja ymmärtäminen tarjoavat myös mahdollisuuden arvioida, missä mennään nykyään. Onko meillä tämän päivän toimijoilla jotain oppimista menneistä vuosista, pitäisikö kurssia tarkistaa? Tästäkin juhlavuodessa on kysymys. Emme ole vain muistelemassa menneitä, vaan myös hakemassa eväitä uusien haasteiden kohtaamiseen.

Yksi haasteista on syksyn kunnallisvaalit. 2000 Plus käy tosissaan kohti vaaleja ja pyrkii säilyttämään paikkansa valtuuston kolmanneksi suurimpana ryhmänä. Tämä ei ole itsestään selvää, sillä joka vaaleissa kaikkien ryhmien pitää kerätä kannatuksensa uudelleen. Ehdokkaiden hankinta onkin jälleen käynnissä. Kaksitonniset toivottavat tervetulleiksi myös uudet ehdokkaat - kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai muihin liikkeen luottamushenkilöihin.

Haluamme edelleen olla läsnä ja vaikuttamassa siellä, missä järvenpääläisiä koskevia päätöksiä tehdään. Haluamme näkyä katukuvassa ja pitää eri tavoin yllä vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Haluamme yhdessä kirkastaa sitä, mitä "Järvenpäähän sitoutuminen" tarkoittaa - vuonna 2008 ja sen jälkeenkin.