Eettiset ohjeet

 

  • Pyrimme omalla toiminnallamme vaikuttamaan aitoon ja avoimeen kuntalaisvaikuttamiseen - kuuntelemme asukkaita tarkalla korvalla.
  • Ylläpidämme hyvää yhteishenkeä kohtelemalla toisiamme ja yhteistyötahojamme puolueesta ja/tai ryhmästä riippumatta asiallisesti ja kunnioittavasti.
  • Emme hyväksy tai käytä vihapuhetta tai epäasiallista kielenkäyttöä missään yhteydessä tai muodossa.
  • Emme syrji tai käytä valta-asemaamme väärin.
  • Järvenpää Plus ryhmässä jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen - kuuntelemme arvostaen eri näkemyksiä pyrkien parhaaseen lopputulokseen kaikkien kuntalaisten hyväksi - emme tee ryhmäpäätöksiä, jollemme ole asiasta yksimielisiä.
  • Tuemme toinen toisiamme.
  • Olemme avoimia ja selvitämme mahdolliset ristiriidat heti.
  • Edistämme aktiivisesti tasa-arvoisia toimintatapoja.
  • Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa - kokouksemme ovat avoimia kaikille.