Lue miten Plussan työntekijä rikastutti asukkaiden arkea kolmessa hoitolaitoksessa KLIKKAAMALLA TÄSTÄ

Kunnanvaltuusto on Suomen kunnissa kuntalain mukainen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, jonka jäsenet eli valtuutetut valitaan neljän vuoden välein kunnallisvaaleilla. Kaupungeissa  voidaan käyttää myös kaupunginvaltuusto-nimeä.

Kunnallisvaalit ovat vaalit, joissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina. 

Uusi kunnanvaltuusto aloittaa toimikautensa vaalivuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Toimikausi päättyy seuraavan vaalivuoden loppuun.

Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Järvenpäässä valtuutettuja on yhteensä 51.


 

Yhdistys

Järvenpää Plus on puolueisiin sitoutumaton yhdistys ja vahva paikallinen vaikuttaja, jonka tavoitteena on hyvä kotikaupunki. Toimivat peruspalvelut luovat turvallisuutta ja avoin päätöksenteko takaa kaikille oikeudenmukaisen kohtelun ilman turhaa politikointia. Maakunnan ja valtakunnan tasolla olemme verkottuneet muiden sitoutumattomien ryhmien kanssa ja olemme Suomen sitoutumattomien jäsen.

Tuoreita ajatuksia ja kestäviä päätöksiä 

Olemme olleet vastuullisesti rakentamassa Järvenpäätä jo 25 vuoden ajan. Keskitymme myös jatkossa tekemään rakkaasta kotikaupungistamme vielä paremman paikan elää ja asua.

Meidän mielestä hyvässä kotikaupungissa kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi, kaikki ovat tasa-arvoisia ja turvallinen arki kuuluu jokaiselle, katso tavoitteemme 

Kaupunginvaltuusto on Järvenpään ylintä päätösvaltaa käyttävä elin ja meillä on ollut vahva edustus valtuustossa yhdistyksen perustamisesta, vuodesta 1988 alkaen.

Valtuuston lisäksi vaikutamme kaupunginhallituksessa sekä kaupungin eri lautakunnissa ja jaoksissa.

Emme ole sitoutuneet perinteisiin puolueisiin, puolueiden ryhmäpäätöksiin tai valtakunnan politiikkaan.

Olemme kaikki Järvenpääläisiä ja meitä yhdistää vilpitön halu ja into tehdä Järvenpäästä entistä parempi paikka asua ja elää. Teemme päätökset ihan omalla järjellä, Järvenpään puolesta.

Olemme aktiivisia, otamme kantaa ja kannamme vastuuta hyvän kotikaupungin puolesta. Ihmiset tekevät päätökset, hyvät ja huonot. Millainen olisi sinun Järvenpääsi? Tule mukaan vaikuttamaan!