Vaaliohjelma

KEHITTYVÄ KOTIKAUPUNKI

 

Järvenpää Plus liputtaa kaupungin kehittymisen, rakentamisen ja kasvun puolesta. Rakennetaan Järvenpäästä viihtyisä juuriaan kunnioittava kaupunki. Elinvoimainen ja kehittyvä Järvenpää on kaikkien kaupunkilaisten etu. Toivotamme uudet asukkaat tervetulleiksi.

 

Äänestämme ja ajamme seuraavia asioita:

•Tiivis kaupunkikeskusta on elinvoiman kehto

•Järvenpään vetovoima. Taloutemme ei parane ilman menestyviä yrityksiä, isoja ja pieniä. 

•Monimuotoiset asumisratkaisut.  Haluamme, että asumisessa jokaiselle löytyy omansa: omakotitaloja, rivitaloja ja kerrostaloja.

Hyvinvointimme rakentuu toimivista peruspalveluista. Painopisteitämme ovat: JUST, päiväkodit, koulut, kirjasto, harrastuspaikat, puistot, lähimetsät ja sujuva liikenne. Ihmiset ja yhteisöt luovat kaupungin identiteetin, siksi haluamme mahdollistaa yhteisöllisen ja yhdistysten toiminnan. Kulttuuri ja luonnossa liikkuminen lisäävät hyvinvointia. Sitoudumme valtuuston päättämiin hiilineutraaliustavoitteisiin.

 

Äänestämme ja ajamme seuraavia asioita:

•Toimivat terveyspalvelut, erityisesti JUST ja mielenterveyspalvelut

•Hyvinvointierojen kaventaminen

•Koulujen ja päiväkotien henkilöstöresurssien ja lasten tarvitseman tuen riittävyys

•Viihtyisä oppimisympäristö ja koulurauha

•Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, vireä yhdistystoiminta ja yhdenvertainen urheilulajien kohtelu

•Esteettömyys

Kaupunki on asukkaidensa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus olla osa kotikaupunkiamme, osallistua ja vaikuttaa. Palveluiden, viranhaltijoiden ja päättäjien tulee olla helposti kaikkien saavutettavissa.

 

Äänestämme ja ajamme seuraavia asioita:

•Hallinnon avoimuus. Myös konserniyhtiöiden avoimuutta tulee lisätä

•Suora demokratia, esim. asukasraadit ja osallistuva budjetointi

•Kaikenikäisten asukkaiden mukaan ottaminen asioiden valmisteluun ja vaikutusten arviointiin

•Ikäihmisten arjen osallisuutta ja toimintakykyä tukevat toiminnot