Tommi Vainikainen

Tommi Vainikainen
ohjelmistokehittäjä, DI

Lisää  kaupunkia Järvenpäähän

Olen junan tuoma järvenpääläinen ja perheenisä. Lapseni harrastavat Jäpsissä jalkapalloa ja Beat Basketissa koripalloa. Järvenpään etuna asuinpaikkana on mahdollisuus päästää lapset liikkumaan omin voimin kouluun ja harrastuksiin jo nuorelta iältä alkaen. Näitä mahdollisuuksia täytyy suojella jatkossakin kaupungin kasvaessa.

Kaikkia asumismuotoja kerrostaloista ison pihan omakotitaloihin tulee olla tarjolla, mutta painopisteen tulee olla tiiviit asemanseudut ja niillä täydennysrakentaminen. Tällöin myös joukkoliikenteelle syntyy riittävä kysyntä, jotta kaupunki voi tarjota parempaa palvelua tiheämmällä vuorovälillä.

Keskustaa tulee kehittää koko Keski-Uudenmaan keskuksena lisäämällä toimitiloja erilaisten yritysten tarpeisiin. Koronan aiheuttama digiloikka tulee hyödyntää olojen normalisoiduttua, jolloin Järvenpään tapainen vartin puutarhakaupunki tarjoaa parempaa elämänlaatua samalla mahdollistaen joustotyön ja osallistumisen koko Helsingin seudun työmarkkinoihin.

Yleiskaavan painopisteiksi valituissa asemanseutujen kehittämisessä tulee tasapuolisesti huomoida myös pohjoiset asemat, Jamppa/Saunakallio ja Haarajoki. Lisää kaupunkia Jamppaan!

Turvallisuus

Liikenneturvallisuus on yksi arjen suurimpia riskejä. Suojateiden turvallisuutta parannetaan mm. keskustan 30 km/h nopeusrajoituksilla. Pyöräliikenteen erottaminen jalankulusta - jonka eteen tein viime valtuustokauden töitä - lisää sujuvuutta, turvavallisuutta ja miellyttävyyttä sekä kävellen että pyörällä liikuttaessa. Kaupungistumisen jatkuessa kävely ja pyöräliikenne tulee ottaa sekä rahoituksessa että suunnittelussa aiempaa vahvemmin huomioon.

Avoimuus

Edustuksellisessa demokratiassa vallanpitäjien - niin päättäjien kuin virkamiesten - päätösten tulee olla perusteltuja ja julkisia. Prosessia tulee voida seurata myös sivusta. Asiakirjojen julkisuuteen tulee kiinnittää jatkossakin huomiota. Kaupungin päätöksellä ehdotan asiakirjajulkisuuden ulottamista soveltuvin osin kaupungin konserniyhtiöihin heti ilman oikeusministeriön julkisuuslain uudistuksen odottamista.

 

Kuluneen valtuustokauden olen toiminut tarkastuslautakunnan jäsenenä. Olen myös Järvenpää Plussan varapuheenjohtaja.

Minut tavoittaa sähköpostitse tvainika@gmail.com tai puhelimitse 050 543 8376