Tiina Relander

Tiina Relander
fysioterapeutti, ammatillinen opettaja

Olen ollut Järvenpääläinen jo yli 25 vuotta. Tuona aikana perheessäni on kasvanut kaksi lasta nuoriksi aikuisiksi. Olemme perheenä käyttäneet varmaan lähes kaikkia Järvenpään kunnallisia ja yksityisiä palveluita kaupunkilaisina.

Pohtiessani hyvän kaupungin ominaisuuksia palaan aina siihen lähtökohtaan, että terveyspalvelut ovat hyvinvoinnin lähtökohta hyvään ja osalliseen elämään. Toimivat ja yhdenvertaiset terveyspalvelut mahdollistavat meidän toimintakykyisyytemme, jolloin voimme elää elinympäristössämme mahdollisimman täysipainoista elämää. 

Elämäni matkan varrella olen sairastunut pariinkin pitkäaikaissairauteen ja useaan otteeseen joutunut tilanteeseen, joissa näiden palveluiden toimivuus on joutunut koetukselle. Työskentelen itse sosiaali- ja terveysalalla, joten olen tarkastellut näitä terveyteen ja sosiaalietuuksiin liittyviä kysymyksiä myös ammatillisella tasolla. Haluan vaikuttaa kaupunkimme sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen asiakkaan, potilaan ja ammattilaisen rooleissa. Kokemuksieni pohjalta koen, että minulla on paljon ammennettavaa palveluiden kehittämiseksi aidosti asiakaslähtöisiksi ja inhimillisiksi kokonaispalveluiksi, joissa ihminen kaikkine tarpeineen on keskiössä. Kunnallisia palveluita kehitetään ja tuotetaan meille kuntalaisille, ihmisille, tuolloin pelkkä asiantuntijalähtöinen toimiminen ei riitä, kun kuntaan halutaan luoda vahva perusta ja lähtökohdat koko perheen ja yksilön hyvinvoinnin pohjaksi.

Oikeus hyvään terveyteen kuuluu jokaiselle kuntalaiselle jo syntymästä saakka, hyvä ja toimiva terveydenhuolto pitäisi olla mahdollista myös koulussa. Kouluterveydenhuollolla tulisi olla suurempi rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja koko perheen tukijana. Koulutus on kuntalaisille sijoittamista tulevaisuuteen, huolehtimalla koululaistemme ja opiskelijoidemme terveydestä panostamme kuntamme ja kaupunkimme kehittymiseen pitkällä aikavälillä parhaalla mahdollisella tavalla.

Terveys on yksilöllinen kokemus, perussairaana ja pitkäaikaissairaana voi kokemuksellinen terveys olla hyvä. Kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen täytyy tukea esteettömyyttä asumisen ja palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, toimivien terveyspalveluiden lisäksi.

Haluan olla mukana rakentamassa elinvoimaista, ihmisten kaupunkia, jonka arvot perustuvat kaupunkilaisten yhdenvertaisuuteen hyvän, terveen elämän puolesta.