Jussi Ylinen

Jussi Ylinen
kehityspäällikkö, DI

Ilmastoneutraalin tulevaisuuden rakentaja

 

Olen energia-alalla työskentelevä perheenisä. Toimin hiilineutraalisuuteen tähtäävien tulevaisuuden palveluiden rakentajana. Näiden palveluiden luomisessa on tärkeää ymmärtää tulevaisuuden trendit esimerkiksi kaupunkikehityksessä, asumisessa ja liikkumisessa. Aikaisemmin olen työskennellyt mm. infrarakentamisen parissa tehden kymmenien kuntien kanssa yhteistyötä kaavoituksessa sekä yhteisrakentamisessa. Lisäksi toimin Järvenpään Mestariasuntojen hallituksessa.

 

Tulevaisuuden kaupunki yhdessä kehittäen

Järvenpää kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Keskustan elinvoimaisuus kasvaa kehittämällä lähialueen asuntojen ja työpaikkojen myötä. Keskustan ja asemaseutujen ympärille rakentuu vehreät ja viihtyisät pientaloalueet erityisesti lapsiperheiden tarpeisiin.

Kaupunkikehityksen myötä tarjotaan jatkossa puitteet kaupunkilaisten hyvinvoinnille, yritysten tarjoamille palveluille sekä yhdistysten tapahtumille ja aktiviteeteille. Tämän vuoksi kehittämistä tulee tehdä avoimesti keskustellen ja osallistaen. 

Koen, että kasvun ja kehityksen keskellä on tärkeää huomioida, että:

  • Laaditaan arkkitehtuurillinen kaupunkistrategia.
    Kaupunki kehittyy rakennushanke kerrallaan ja on tärkeää varmistaa halutunlainen kaupungin visuaalinen ilme sekä pitää huolta vahvasta identiteetistämme ja kunnioittaa historiaamme.

  • Mahdollistetaan monipuoliset liikkumistavat.
    Järvenpäässä liikkuminen tulee tulevaisuudessa painottumaan entistä enemmän kattavaan joukkoliikenteen sekä sujuvaan kevyeen liikenteeseen.

  • Huomioidaan hiilineutraalisuustavoitteet niin kiinteistöissä kuin liikenteen kehittämisessä.

  • Varmistetaan lähiluontoalueiden riittävyys jatkossakin.
    Niillä on suuri merkitys viihtyvyyden ja virkistäytymisen luojana.

Perheystävällinen Järvenpää

Järvenpää on jatkossakin lapsiperheiden kaupunki. Varmistetaan jatkossakin lapsillemme laadukas koulutus kouluissa, joissa vallitsee positiivinen ilmapiiri sekä turvalliset koulumatkat.


Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse juylinen@gmail.com