Henry "Roope" Berg

Henry Berg
myyntipäällikkö, valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Tekoja suurella sydämellä


Olen ollut kaupunginvaltuutettu vuodesta 1992 lähtien ja myyntipäällikkö nykyisellä metallialan työnantajalla  45 vuotta. Olen kirkkovaltuuston jäsen. Teen aktiivisesti hyväntekeväisyystyötä Järvenpään Katutoiminnan tuen kautta. Tasavallan Presidentti on myöntänyt minulle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein. Myöntämisperusteena oli tekemäni vapaaehtoistyö nuorten parissa. 

Vanhukset
Vanhuksemme ovat luoneet taloudellisen ja henkisen pääoman hyvinvoinnillemme. Heille on turvattava vaihtoehtoisesti joko riittävä tuki kotona asumiseen tai riittävä määrä osaavaa ja jaksavaa hoitohenkilökuntaa hoitoyksiköihin. Keusoten terveys- ja sosiaalipalvelut eivät toimi niin hyvin kuin pitäisi, välitöntä parannusta tarvitaan etenkin JUSTin lääkäripalveluihin. Tarvitaan lisää lääkäreitä, hyvää johtamista ja viihtyisä työympäristö.

Nuoret 
Lapsista ja nuorista olen kantanut vastuuta kuuntelemalla, kannustamalla ja luottamalla. Lähikoulut ovat minulle tärkeitä ja olen kampanjoinut vahvasti asuinalueellani sijaitsevan Mankalan koulun puolesta.  


Menestyvät yritykset ovat taloutemme tukijalka
Yhteistyön jatkuva kehittäminen yritysten, kaupungin, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa on minulle sydämen asia. Järvenpää on kasvanut viime vuosina ja on saatu lisää yrityksiä ja asukasmäärä on kasvanut. Nyt meidän tulee kiinnittää huomiota palvelujemme laatuun. Asuntojen rakentamisessa tulee jatkossa huomioida laadukkaat perheasunnot paremmin.