Erika Turunen

Erika Turunen
erityisasiantuntija, VTM

Olen syntyperäinen järvenpääläinen, mutta asunut välissä Englannissa, Turussa ja Tuusulassa ennen paluuta takaisin Järvenpäähän. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri ja tällä hetkellä töissä erityisasiantuntijana ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevässä järjestössä. Perheeseeni kuuluu yrittäjäpuoliso ja kolme pientä lasta. Olen aktiivinen yhteisöllisyyden kannattaja ja tehnyt vapaaehtoistyötä mm. MLL Järvenpään paikallisyhdistyksessä.

Lasten ja nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi

Kunnan tärkein tehtävä on varmistaa lasten ja nuorten hyvinvointi. Heidän etunsa tulee tuoda päätöksenteon keskiöön varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja arjen asioista päätettäessä. Kannatan pienempiä varhaiskasvatus- ja kouluyksiköitä ja maltillisia luokkakokoja, jolloin lapset tuntevat opettajansa, toisensa ja itsensä tärkeäksi osaksi luokkayhteisöä. Lapsista emme voi säästää!

Turvallisuus

Hyvä kunta luo turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta kaikille kuntalaisille. Turvallisuus ei synny itsestään vaan sitä edistetään konkreettisilla teoilla kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa ja palveluissa. Olen tehnyt töitä Oikeusministeriön kansallisessa väkivallan vähentämishankkeessa, jossa Järvenpää oli pilottikuntana. Turvallisuus on hyvän arjen elinehto.

 

Lähiliikunta- ja urheilumahdollisuuksien säilyttäminen ja parantaminen

Järvenpää on kompakti kaupunki, jossa luonto ja liikuntamahdollisuudet luovat hyvinvointia. Sitoudun säilyttämään ja parantamaan lähiliikunta- ja urheilumahdollisuuksia kunnassa yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Liikunnan edistäminen on tutkitusti vaikuttavaa terveys- ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja erityisesti lapsille lähellä olevien liikuntapaikkojen ja puistojen merkitys on suuri. Hyvä arki tehdään lähellä!

Minusta saa asioihin perehtyvän, rohkean ja reilun valtuutetun.

Minut saa kiinni sähköpostilla erika.h.turunen@gmail.com.