Anne Partanen

Anne Partanen
liikunnanohjaaja (AMK), hierojaopiskelija

 

Kuka olen?

Olen Anne Partanen, 28-vuotias Järvenpääläinen. Koulutukseltani olen liikunnanohjaaja (AMK). Tällä hetkellä täydennän osaamistani opiskelemalla koulutetuksi hierojaksi. Opintojen ohella valmennan yleisurheilija-nuorukaisia Keski-Uudenmaan Yleisurheilussa. Yleisurheiluyhteisö on ollut minulle tärkeä lapsesta saakka. Vapaa-ajallani kuntoilen tai vietän aikaa ystävien ja perheen kanssa. Silloin tällöin soittelen pianoa tai kitaraa ja laulan lähinnä omaksi ilokseni.

Työskentelin (2016-2020) naapurikunnassa Pornaisissa vapaa-ajanohjaajana kolme vuotta sekä vuoden ajan vapaa-aikapalvelujen päällikön viransijaisena. Koen, että monipuolisesta kokemuksesta kunnallisen organisaation sisällä on hyötyä lähtiessäni mukaan kunnallispolitiikkaan.


Miksi mukana?

Halu vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin on ollut minulle itsestään selvää aina. Ammattini puolesta pystyn vaikuttamaan siihen yksilötasolla, politiikan kautta minulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun laajemmin. Haluan edistää yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.


Hyvinvoivassa yhteiskunnassa kaikkien ihmisten tulee eri elämäntilanteissa saada tarvitsemaansa apua ja tukea. Omalta osaltani haluan keskittyä lasten ja nuorten syrjäytymistä ennalta-ehkäisevään työhön. Nuoren syrjäytyminen aiheuttaa mittavia inhimillisiä kärsimyksiä ja myös taloudellisesti suuria menetyksiä yhteiskunnalle.
 

Liikuntapalvelujen kehittäminen

• Urheiluseurojen tukea ja yhteistyötä pitää lisätä.
• Liikunta- ja virkistysalueiden esteettömyyttä tulee kehittää. Lähiluontoon pääseminen liikuntarajoitteisille tulee mahdollistaa.
• Tuen Suomen mallin tavoitetta taata jokaiselle koululaiselle harrastus perhetaustasta riippumatta.
 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen

• Koululaitos on avainasemassa koskien nuorten hyvinvointia. Kouluterveydenhuoltoon tarvitaan lisää resursseja.
• Koulunuorisotyön vahvistaminen, esimerkiksi palkkaamalla kokopäiväisiä nuorisotyöntekijöitä kouluihin.
• Mielenterveyspalvelujen resurssien lisääminen.
• Keinoja huumeidenvastaiseen työhön tulee etsiä ja kehittää.
• Lastensuojeluun ja perheiden tukeen täytyy panostaa enemmän.
 

Miksi Järvenpää Plus?

Järvenpää Plus yhdistyksen arvot ja vaaliteemat vastaavat omia näkemyksiäni ja tavoitteitani. Haluan vaikuttaa toistaiseksi vain paikallisella tasolla, sitoutumatta mihinkään puolueeseen. Järvenpää Plus yhdistyksen jäsenten yhteisenä tavoitteena on aidosti tehdä kotikaupungistamme parempi.