Senja Kojonen 520

Senja Kojonen
Uudenmaan Sitoutumattomat
Keski-Uudenmaan yhteislista

Riittävän järkevästi riittävän ajoissa

 

Olen Senja Kojonen, talouspäällikkö, KTM, Keusote-valtuutettu ja 4 lapsen äiti.

Asetun aluevaaleissa ehdolle, koska haluan että lasten ja nuorten sote-palvelut saadaan toimimaan ja niiden resursointi turvataan tulevaisuudessa. Mikäli lapset ja nuoret eivät saa tarvitsemaansa tukea ja hoitoa, ei meillä ole tulevaisuudessa riittävästi työkykyisiä aikuisia kannattelemassa hyvinvointiyhteiskuntaa. Panostus lapsiin ja nuoriin on investointi tulevaisuuteen. Toimiminen riittävän järkevästi riittävän ajoissa on ainoa malli, jolla voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolon.

Hyvinvointialueella on edessään tilanne, jossa palveluntarve on kasvamassa radikaalisti, mutta resurssit eivät. Käytännössä tämä tarkoittaa erittäin mittavaa tehostusohjelmaa eli säästöjä. Nähdäkseni ainoa pidemmän päälle toimiva ratkaisu on:

  1. Panostaa ennaltaehkäisevään ja matalankynnyksen palveluihin palvelutarpeen hillitsemiseksi.
  2. Tehdä selkeitä rajauksia siitä, mitä hoidetaan julkisin verovaroin ja mihin pitää etsiä ratkaisuja muilla keinoin. Mikäli lakisääteisiä tehtäviä lisätään jatkuvasti, johtaa se käytännössä lyhytnäköiseen ennaltaehkäisevän työn ja matalan kynnyksen palveluiden karsintaan niukkojen resurssien ohjautuessa pakollisten velvoitteiden hoitoon.
  3. Kehittää organisaation toimintaa siten, että tarvittavat palvelut saadaan tuotettua mahdollisimman edullisesti. Koska useimpien palveluiden tuottaminen on selkeästi edullisinta oman henkilökunnan avulla, tarkoittaa tämä, että henkilökunnan työolojen parantaminen täytyy prioridoida erittäin korkealle, jotta avoimet tehtävät saadaan täytetyksi ja henkilökunta pysymään tehtävissään.

Minusta henkilönä:

Olen työni puolesta tottunut esiintymään ja käsittelemään suurten organisaatioiden haasteita, neuvottelemaan ja etsimään toimivia ratkaisuja yhteistyössä johdon ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Vedän talouspäällikkönä Helsingin yliopistolla reilun 30 hengen taloustiimiä, jonka vastuulla on tuottaa johdon ja projektijohdon talouspalveluita eli emme hoida kirjanpitoa, vaan tuemme johtoa mm. johtoryhmätyöskentelyssä, resurssisuunnittelussa, budjetoinnissa, talouden seurannassa, ennusteissa ja erilaisten päätösten talousvaikutusten arvioimisessa. Sote-alan haasteisiin olen perehtynyt toimessani Keusoten yhtymävaltuutettuna.

Vapaa-ajallani tykkään retkeillä, hoitaa puutarhaa, lukea ja pelata (höntsä)säbää. Syksyllä 2021 aloitin uuden harrastuksen karaten parissa.