Yhdistys haastettu käräjille

14.7.2020

Jupakka on syntynyt yhdistyksen sisäisen viestintäkanavan hallinnasta ja ylläpito-oikeuksista. Yhdistyksen sihteerinä ja hallituksen jäsenenä toiminut kantaja ei ole suostunut luovuttamaan kanavan ylläpito-oikeuksia nykyiselle hallitukselle. Lukuisten pyyntöjen jälkeen yhdistyksen kokous lopulta äänestyksen jälkeen erotti jäsenen. Nyt kantaja vaatii oikeusteitse jäsenyyden palauttamista. Ylläpito-oikeuksia ei ole luovutettu Järvenpää Plussan hallitukselle.

 

-Tämä tilanne on yhdistyksemme kannalta kaikin puolin kurja. On hämmentävää ja ikävää tulla haastetuksi käräjille asiasta, joka olisi helposti sovittavissa. Kantajalle on annettu lukuisia mahdollisuuksia palauttaa hallitukselle Järvenpää Plus ry:n facebook-ryhmän ylläpito-oikeudet. Lisäksi kaikkien aikaa tuhraantuu tähän, vaikka ydintehtävämme on järvenpääläisten asioista huolehtiminen, kommentoi puheenjohtaja Jenni Marttinen.

Mikäli halua riita-asian sopimiseen ei löydy, tullaan viestintäkanavan hallintaoikeutta käsittelemään käräjäoikeudessa. Ruuhkaisen oikeuden kuormittaminen ei ole Järvenpää Plussan tavoite. Tämän vuoksi yhdistys onkin ollut aktiivinen laatimaan sovintoehdotuksia ja painottanut kantajalle, että asia on edelleenkin sovittavissa niinkin yksinkertaisesti kuin lisäämällä pyydetyt ylläpitäjät. Jokainen yhdistyksen säännöt ja sovitut pelisäännöt hyväksyvä ja niitä noudattava henkilö on tervetullut Järvenpää Plussan jäseneksi.

Poikkeukselliseen erottamiseen päädyttiin täpärän jäsenäänestyksen jälkeen, kun kantaja ei lukuisista hallituksen pyynnöistä huolimatta lisännyt jäsenviestinnästä vastaavia henkilöitä yhdistyksen jäsenviestintäkanavan ylläpitäjiksi. Kantaja on perustanut facebook-ryhmän yhdistyksen sihteerinä ”edistämään jäsenten vuorovaikutusta ja tiedonkulkua” joulukuussa 2015 pidetyn hallituksen avoimen kokouksen jälkeen.

 

Yhdistyksen viestinnästä vastaa hallitus, Plussan suljettu ryhmä -sivuston hallintaan ei kuitenkaan ole enää mahdollisuuksia


Järvenpää Plus ry:llä on yksimielisesti valittu hallitus, joka vastaa yhdistyksen viestintäkanavista. Yhdistyksen säännöt eivät sisällä kurinpitotoimenpiteitä, ainoastaan jäsenen erottamisen.

Kyseisen ryhmän ylläpitäjinä ovat toimineet kantajan lisäksi yhdistyksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä toiminut Satu Tuominen ja tiedottajana toiminut Katja Repo. Näiden henkilöiden ylläpito-oikeudet poistettiin, kun edellä mainitut tehtävät loppuivat.  


Näin ollen ei vuoden 2020 vuosikokouksessa valitulla hallituksella ollut enää yhtään henkilöä jolla olisi ollut hallintaoikeudet ryhmään. Ja siksi kantajaa pyydettiin lisäämään puheenjohtaja ja sihteeri ryhmän ylläpitäjiksi. Ei ole siis kyse siitä, että puheenjohtaja tai sihteeri henkilökohtaisesti haluisi ylläpito-oikeudet, vaan se on työväline, jolla he hoitavat työtään.  

-Erottamiseen ei tietenkään liity hallituksen jäsenten taholta mitään henkilökohtaista. Järvenpää Plussassa toimitaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan. Yhdistyksen toiminta käy mahdottomaksi, jos kaikki eivät noudata pelisääntöjä. Kuntapolitiikka on yhteispeliä, summaa Jenni Marttinen.

Yhdistys ei kommentoi tätä keskeneräistä asiaa tämän enempää julkisesti.

Samalla tehdään asianosaisille tiettäväksi ettei yhdistyksellä ole enää mahdollisuuksia taata facebookissa 'Plussan suljettu ryhmä' sivustolla  käytyjen poliittisten keskustelujen luottamuksellisuutta tai estää niiden leviämistä jäsenistön ulkopuolelle.